Máte uzatvárať individuálne zmluvy s organizáciami kolektívnej správy pre rok 2019, alebo nie?

\| Vytlačiť \|

Oslovila vás niektorá z OKS v súvislosti so zmenami sadzobníkov a neviete, čo to pre vás znamená? Poradíme vám ako na to:

Na základe iniciatívy a návrhov AHRS bola v minulom roku pripravená a schválená novela Autorského zákona, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2019 prináša viacero pozitívnych zmien pre používateľov.

Novela zákona rieši aj povinnosť zohľadňovať obsadenosť ubytovacích zariadení pri výpočte licenčnej zmluvy. Ďalšou novinkou je jeden spoločný sadzobník v  nadväznosti na povinnosť OKS predložiť jednu zmluvu (tzv. one stop shop), ak o to používateľ požiada.

Mnohí sa nás pýtajú, ako postupovať v súvislosti so spoločným sadzobníkom, ak vás osloví niektorá z organizácií kolektívnej správy (SOZA, Slovgram, Ozis, Lita, SAPA)?

S tymito novými sadzobníkmi jednotlivých organizácií, ale aj spoločného sadzobníka organizácií, sme sa oboznámili a pripravili sme pripomienky a návrhy, o ktorých sme všetky organizácie oboznámili na spoločnom stretnutí 31.1.2019. 

V tomto období očakávame stanovisko OKS a informáciu,  ako a v akom rozsahu zapracujú naše pripomienky. Predpokladáme, že v dohľadnej dobe bude nasledovať ešte ďalšie stretnutie a rokovanie o podmienkach pre členov AHRS. 

V každom prípade je potrebné zdôrazniť, že ak nastane prípad, kedy nedôjde k dohode  o sadzobníku alebo o podmienkach pre členov AHRS, členovia AHRS budú mať možnosť vysporiadať si povinnosti vyplývajúce z Autorského zákona pri zabezpečení verejného prenosu a to formou NOTÁRSKEJ ÚSCHOVY.

Už dnes však možno skonštatovať, že spoločný sadzobník OKS priniesol zníženie základných sadzieb v prípade ubytovacích zariadení. 

AHRS preto odporúča svojim členom neuzatvárať individuálne zmluvy s jednotlivými organizáciami kolektívnej správy, a to z dôvodu možných zmien v sadzobníkoch a vyjednávania o podmienkach pre členov AHRS.

Aj naďalej budeme presadzovať  zohľadnenie a zapracovanie návrhov a námietok k spoločnému sadzobníku a vyjednávať o podmienkach pre členov, tak aby sme mali pre vás výsledky v čo najkratšom čase a zabezpečili tiež všetky potrebné informácie pre vaše komfortné rozhodovanie.

Viac informácií vám radi poskytneme počas našej najbližšej ROADSHOW v Hoteli Lomnica v Tatranskej Lomnici, alebo mailom, telefonicky, či osobnom stretnutí.

\| Vytlačiť \|