Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Informácia zo stretnutia s predsedom NR SR Andrejom Dankom k téme budúcej podpory cestovného ruchu

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa v podvečerných hodinách 15. 2. 2019 stretol s lídrami a osobnosťami z oblasti cestovného ruchu v AquaCity Poprad.

Na stretnutí, ktoré sa konalo na základe pozvania predsedu parlamentu, sa diskutovalo o aktuálnych témach a hodnotili sa prvé skúsenosti so zavedenia príspevku na rekreáciu a fungovanie tohto inštitútu v praxi.

My, predstavitelia cestovného ruchu, sme v diskusii predostreli návrhy, ktoré by naša branža akútne potrebovala zaviesť pre ďalší rozvoj turizmu na Slovensku. Pokiaľ ide o oblasť daní a odvodov, zopakovali sme dôležitý návrh na zníženie sadzby DPH pre stravovacie služby. V oblasti riadenia cestovného ruchu sme diskutovali o problémoch branže pri obhajobe návrhov legislatívnych zmien v rôznych rezortoch, pričom sme poukázali na to, že nemáme dostatočnú legislatívnu oporu v pozícii, keď sme riadení len jednou sekciou ministerstva dopravy. Tvorba politiky štátu v oblasti cestovného ruchu krajiny a presadzovanie ďalších nástrojov na jeho podporu by mohla byť presadzovaná novým ministerstvom, ktoré by zastrešovalo oblasť športu a cestovného ruchu. To bol návrh predsedu NR SR Antona Danka, ktorý nás informoval, že to bude presadzovať v budúcom volebnom období.

Poukázali sme aj na potrebu vzniku novej inštitúcie, ktorá by bola nástupcom bývalej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Jej poslaním a funkciou by bolo zohľadnenie aktuálnych potrieb cestovného ruchu, pričom podľa názoru viacerých prítomných odborníkov, by takáto inštitúcia mala aktívne manažovať a zabezpečovať efektívny výkon zavedených nástrojov na podporu a prezentáciu Slovenska ako destinácie cestovného ruchu.

Prítomní zástupcovia branže sme sa dohodli, že aktívne pripravíme návrh na zriadenie novej inštitúcie, ktorý predložíme na odbornú diskusiu a budeme ho prezentovať aj pred predsedom parlamentu Antonom Dankom, ktorý chce aj naďalej aktívne podporovať cestovného ruchu na Slovensku.

Marek Harbuľák

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...