Informácia zo stretnutia s predsedom NR SR Andrejom Dankom k téme budúcej podpory cestovného ruchu

\| Vytlačiť \|

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa v podvečerných hodinách 15. 2. 2019 stretol s lídrami a osobnosťami z oblasti cestovného ruchu v AquaCity Poprad.

Na stretnutí, ktoré sa konalo na základe pozvania predsedu parlamentu, sa diskutovalo o aktuálnych témach a hodnotili sa prvé skúsenosti so zavedenia príspevku na rekreáciu a fungovanie tohto inštitútu v praxi.

My, predstavitelia cestovného ruchu, sme v diskusii predostreli návrhy, ktoré by naša branža akútne potrebovala zaviesť pre ďalší rozvoj turizmu na Slovensku. Pokiaľ ide o oblasť daní a odvodov, zopakovali sme dôležitý návrh na zníženie sadzby DPH pre stravovacie služby. V oblasti riadenia cestovného ruchu sme diskutovali o problémoch branže pri obhajobe návrhov legislatívnych zmien v rôznych rezortoch, pričom sme poukázali na to, že nemáme dostatočnú legislatívnu oporu v pozícii, keď sme riadení len jednou sekciou ministerstva dopravy. Tvorba politiky štátu v oblasti cestovného ruchu krajiny a presadzovanie ďalších nástrojov na jeho podporu by mohla byť presadzovaná novým ministerstvom, ktoré by zastrešovalo oblasť športu a cestovného ruchu. To bol návrh predsedu NR SR Antona Danka, ktorý nás informoval, že to bude presadzovať v budúcom volebnom období.

Poukázali sme aj na potrebu vzniku novej inštitúcie, ktorá by bola nástupcom bývalej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Jej poslaním a funkciou by bolo zohľadnenie aktuálnych potrieb cestovného ruchu, pričom podľa názoru viacerých prítomných odborníkov, by takáto inštitúcia mala aktívne manažovať a zabezpečovať efektívny výkon zavedených nástrojov na podporu a prezentáciu Slovenska ako destinácie cestovného ruchu.

Prítomní zástupcovia branže sme sa dohodli, že aktívne pripravíme návrh na zriadenie novej inštitúcie, ktorý predložíme na odbornú diskusiu a budeme ho prezentovať aj pred predsedom parlamentu Antonom Dankom, ktorý chce aj naďalej aktívne podporovať cestovného ruchu na Slovensku.

Marek Harbuľák

\| Vytlačiť \|