Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zavádzanie eKasy v praxi: ako na to? I. časť

Čo sú to vlastne eKasy?

Národná rada SR prijatím zákona zo 4.decembra 2018 zmenila zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.

Kým doteraz mali podnikatelia možnosť používať klasické elektronické registračné pokladne (tzv. ERP) alebo sa mohli rozhodnúť dobrovoľne napojiť sa na systém Finančnej správy SR využívaním Virtuálnej registračnej pokladnice (tzv. VRP), po novom bude online pripojenie na Finančnú správu povinné.

Z ERP sa stanú online registračné pokladnice - ORP. Podnikateľom sa však rozšíria možnosti, keďže pokladnicou môžu byť podľa nového zákona nielen klasické ERP, ale aj tablet, mobil, VRP, či počítač. Pre všetkých podnikateľov je povinnosť pripojiť sa k systému eKasa najneskôr od 1.7.2019. Pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019. Dovtedy sa na nové podmienky musia pripraviť tak výrobcovia, ako aj podnikatelia.

Ako to bude fungovať v praxi?

Všetky pokladnice budú musieť byť napojené na Finančnú správu (FS). To znamená, že o každom nákupe či transakcii bude mať FS informácie okamžite, keďže každý vydaný doklad bude evidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je pripojenie ORP na internet. Návrh počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení. Cieľom je pomôcť podnikateľom, aj kupujúcim. Očakáva sa, že projekt prinesie podnikateľom aj zníženie administratívnej záťaže a zníženie niektorých nákladov. Bohužiaľ, informácie z prostredia výrobcov i dodávateľov ERP hovoria o nákladov spojených s nevyhnutným upgradom existujúcich ERP, alebo dokonca o kúpe nových zariadení (zavedením QR kódov nebude možné využívať na tlač dokladov zariadenia s ihličkovou tlačiarňou).

Zhrnutie, aké legislatívne zmeny zákon prináša:

 • zrušenie servisných organizácií a ich povinností
 • fiškálne moduly budú nahradené chráneným dátovým úložiskom tzv. čiernou skrinkou (toto zabezpečí dodávateľ resp. predajca)
 • zrušenie povinnosti vystavovania uzávierok
 • zrušenie knihy ERP
 • zmeny v procese zavedenia pokladnice do prevádzky - vyplnenie knihy pokladnice servisnou organizáciou, odovzdanie knihy pokladnice na daňovom úrade, pridelenie DKP daňovým úradom, uvedenie ERP do prevádzky servisnou organizáciou
 • úprava formy vytaveného dokladu a jeho povinných údajov (QR kód)

Zmena prináša aj nové funkcie pre ORP:

 • schopnosť tlačiť účtenku s už spomínaným QR kódom
 • mala by vedieť poslať originál účtenky elektronicky, napr. na email zákazníka bez nutnosti jeho tlače
 • mala by vedieť poslať doklad do úložiska eKasa s identifikátorom kupujúceho (napr. IČO firmy),
 • ORP musí vedieť odosielať doklady aj po uplynutí certifikátu

Finančné dopady navrhovaných zmien:

Tak ako aj predchádzajúce legislatívne zmeny, ktoré sa týkali ERP, ani tieto sa nezaobídu bez dodatočných nákladov.

Presné vyčíslenie nákladov v súčasnosti ešte nie je možné určiť, a to z niekoľkých dôvodov. Liberalizácia systému prinesie na trh nové riešenia a ponuky, ktoré sa začnú postupne objavovať. Ďalším dôvodom je rôzna náročnosť potrebných úprav alebo zmien pri existujúcich ERP.

Isté je len to, že podnikateľom, ktorí sa už skôr rozhodli pre používanie virtuálnych registračných pokladníc, nevznikajú nové náklady v súvislosti so zavedením tejto legislatívnej zmeny.

Vzniknuté náklady však treba rozdeliť do dvoch skupín, sú to náklady súvisiace s upgradom existujúcich ERP alebo fiškálnych tlačiarní ( inštalovaním chráneného úložiska, alebo tzv. čiernej skrinky ) a nákladmi na servisné práce (napr. ukončenie prevádzky starej ERP, upgrade na novú ORP, prípadne školenie).

Napriek pôvodnému zámeru sa do finálnej verzie online registračných pokladníc doplnila aj potreba inštalácie chráneného úložiska, čím sa neguje potreba zásahu servisnej organizácie. Podľa vyjadrení niektorých dodávateľov by však mala byť inštalácia chráneného úložiska jednorázovou záležitosťou, a tento element by mal vydržať počas životnosti použitého HW.

Aký je postup pri zavádzaní eKasy?

Výrobcovia a predajcovia eKasy v súčasnosti dokončujú svoje SW riešenia a prihlasujú ich na certifikáciu Finančnou správou. Podľa informácie, ktorú prezentovala FS 18. 2. 2019 je v súčasnosti prihlásených 9 systémov. Ich počet však bude vyšší, predpokladá sa zhruba 50 rôznych systémov. Aktivovať a pripojiť sa s ORP na FS však bude možné najskôr od 1. 4. 2019. Dovtedy by ste mali spraviť minimálne tieto kroky:

Krok 1:

 • prihlásiť sa na portál Finančnej správy
 • vyplniť žiadosť o pridelenie kódu pokladnice
 • získať inicializačný balíček

Krok 2:

 • kontaktovať servisnú organizáciu alebo dodávateľa riešenia a overiť si, či postačuje upgrade existujúcej pokladnice alebo je potrebná kúpa novej eKasy

Tu si môžete pozrieť auditačný formulár spoločnosti Asseco Solution

 

V pokračovaní informácií ku eKasa vám prinesieme informácie o certifikovaných produktoch a ďalšie podrobnosti k zavádzaniu eKasy so zameraním na HoReCa segment.

Užitočné linky:

Prezentácia FS o eKasa

Najčastejšie otázky - informačný materiál pre podnikateľov pripravujúcich SW pre systém e-Kasa

Prezentácia Asseco Solution – Ako sa pripraviť na eKasu