Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Oznamovanie kategórie práce 2 - nová povinnosť

Dávame vám do pozornosti novú povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika). Posúdenie zabezpečí zamestnávateľ pri zamestnancoch, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov, do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok. Register odborne spôsobilých osôb pre hodnotenie zdravotných rizík a hodnotenie vplyvov nájde tu.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý zamestnávatelia vyplnia na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a zašlú iba na jednu e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Usmernenie k vypĺňaniu a k odosielaniu elektronického formuláru pre oznamovanie kategórie práce 2 
Oznamovanie kategórie práce 2 Odpovede na často kladené otázky - FAQ