Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Program a pozvánka na Valné zhromaždenie - máj 2022

16. mája 2022 o 16:00 v Hoteli Holiday Inn, Športová 2, 010 10 Žilina

POZVÁNKA

dovoľte mi, aby som Vás v zmysle článku VII., bod 2. Stanov Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska pozval na riadne Valné zhromaždenie AHRS, ktoré sa bude konať dňa 16. mája 2022 o 16:00 v Hoteli Holiday Inn, Športová 2, 010 10 Žilina.

Valné zhromaždenie Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska je najvyšším riadiacim orgánom, počas ktorého Vám poskytneme všetky informácie o našich aktivitách a činnosti. Na zasadnutí zároveň prezentujeme návrhy ďalších cieľov a aktivít asociácie. Valné zhromaždenie vytvára priestor, kde sa môžete ako riadny člen aktívne zapojiť do diskusie k vyhodnoteniu činností, predkladať návrhy a rozhodovať o ďalšej činnosti a smerovaní asociácie.     

Program Valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a zapisovateľa
  3. Správa mandátovej komisie
  4. Správa o činnosti AHRS za rok 2021
  5. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2021 a stanovisko dozornej rady
  6. Návrh na zmenu Príjmov a Výdavkov AHRS pre rok 2022.
  7. Návrh na úpravu členských poplatkov
  8. Diskusia
  9. Schválenie záverov Valného zhromaždenia

Pozvánka a program VZ na stiahnutie - TU.

V prípade, že vám vaše povinnosti nedovoľujú sa Valného zhromaždenia zúčastniť, chcem vás požiadať o zváženie možnosti splnomocniť iného člena hlasovať za vás tak, aby bola zabezpečená uznášaniaschopnosť a tým aj plynulosť zasadnutia Valného zhromaždenia a váš hlas nezostal nevyužitý.

Plnomocenstvo na stiahnutie - TU.

Plnomocenstvo pošlite na sekretariát AHRS najneskôr do 13. 05. 2022, e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...