Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Koncoročné hodnotenie regiónu CEE

Hotely v Európe zaznamenali pozitívny rast výsledkov za rok 2016 (pri porovnaní v EUR ako konštantnej mene). Obsadenosť vzrástla o 0,6%, zatiaľ čo priemerná denná cena (ADR) vzrástla o 1,5%. Výsledkom bol rast hodnoty RevPAR v regióne o 2,1% na absolútnu hodnotu 78,64 EUR. 

Práve hotely vo východnej Európe boli jednou z príčin tohto pozitívneho výsledku. Ukazovateľ RevPAR vo východnej Európe vzrástol o 12,7%, z dôvodu nárastu obsadenosti (+5,5%) a ADR (+6,8%). Najvyšší rasť výkonnosti  bol zaznamenaný na Slovensku a v Rusku, ktoré zaznamenali zvýšenie hodnôt RevPAR o 17,7% (Slovensko) a 15,6% (Rusko), čím pomohli zvýšeniu hodnôt pre celú východnú Európu.

Na druhej strane, západná Európa bola jediná oblasť, ktorá zaznamenala mierny pokles hodnôt RevPAR (-0,2%) poháňaný poklesom v obsadenosti o 0,4%. 

STR 1

Ako ukazuje nasledujúci  graf, väčšina trhov v centrálnej a východnej Európe zaznamenala v roku 2016 silný medziročný nárast hodnoty RevPAR. Bratislava a Sofia zaregistrovali najvýznamnejší nárast v hodnotách o 20,8% (Bratislava) resp. o 12,4% (Sofia). 

STR 2

Bratislava

Rok 2016 bol výnimočným pre bratislavské hotely s nárastom hodnoty RevPAR o 20,8% na sumu 42,27 EUR. Tento rast bol poháňaný nárastom obsadenosti (+10,3%) a nárastom ADR (+9,5%). Mestu Bratislava sa darilo aj z dôvodu hostenia európskych podujatí počas mesiaca september, kedy hodnota RevPAR narástla o 45,3% pre daný mesiac. Napriek medziročnému nárastu v roku 2016, trh v Bratislave stále zaostáva za hodnotami z obdobia pred krízou. Koncoročná hodnota RevPAR pre Bratislavu v roku 2016 bola stále o 28,3% nižšia ako v roku 2008.

Ponuka na trhu počas predchádzajúcich rokov klesla o 4,7% v roku 2016. Dopyt na druhej strane vzrástol v roku 2016 o 5,1%.

Nárast hodnoty RevPAR v Bratislave má pozitívny trend už od januára 2014.

STR 3

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...