Bezbariérový cestovný ruch

\| Vytlačiť \|

Pridajte sa k viac ako 530 účastníkom z viac ako 60 krajín.

APP TOUR YOU (ATY) tréning je online kurz, ktorý sa venuje téme bezbariérového cestovného ruchu. Kurz je určený pre manažérov a zamestnancov malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu.

aty logo

Kurz vám zabezpečí vedomosti a základné zručnosti potrebné pre starostlivosť o zákazníka so špeciálnymi požiadavkami.

Dr. Ákos Niklai (HOTREC) pripomína, že špeciálne potreby má okolo 80 miliónov ľudí v EU, ktorí väčšinou necestujú samostatne, priemerne je to 1,9 hosťa. Urguje podnikateľov využiť možnosť online kurzu a byť súčasťou bezbariérového cestovného ruchu. 

APP TOUR YOU online kurz je otvorený pre profesionálov z cestovného ruchu a študentov na celkom svete. Prihlásenie na kurz je bezplatné a otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti o bezbariérovom cestovnom ruchu.

Kurz je dostupný cez http://www.apptouryou.eu/mooc/login/signup.php

prihlásiť sa je možné do 15.marca 2017!

Sebavzdelávanie

Kurz pozostáva z 4 vzdelávacích modulov, každý trvá 2 týždne. Účastníci kurzu by mali stráviť 6 hodín/týždeň vzdelávaním online, učebné materiály sa vzťahujú aj na ďalšie hodiny štúdia pre tých, ktorí majú záujem o hlbšie vedomosti.

ATY kurz je koncipovaný ako multi-modálny, interaktívny kurz s obsahom čerpaným z príkladov osvedčených postupov (best practices) v bezbariérovom cestovnom ruchu, publikácií a špeciálne pripravených videí a prezentácií.

Účastníci si môžu vybrať svoj vlastný "študijný plán" a štúdium podľa vlastného tempa. Účastníci môžu vstúpiť do fór na sociálnych médiách ATY kurzu a zúčastniť sa štyroch "Webinárov" (živé prednášanie online cez "Google Hangouts", semináre na YouTube). Účastníci  budú mať možnosť chatovať s odborníkmi a lektormi / sprostredkovateľov, diskutovať a pýtať sa na otázky.

ATY kurz je k dispozícii len v anglickom jazyku. Avšak, sprostredkovatelia s iným jazykovým vybavením pracujúci v oblasti cestovného ruchu a ktorí majú predchádzajúce znalosti a školenia v oblasti prístupného cestovného ruchu budú podporovať účastníkov v štúdiu.

Doklad o ukončení

Na konci kurzu, účastníci ktorí ukončili všetky 4 moduly, majú možnosť urobiť si sebahodnotiaci test. Tí ktorí úspešne ukončia test dostanú personalizovaný doklad o ukončení ATY kurzu.

ATY môžete nájsť aj na:

Vyhodnocovací nástroj pre zariadenia

Okrem výučbových materiálov poskytnutých ku ATY kurzu je aj nový vyhodnocovací nástroj zariadení k dispozícii aj na webových stránkach AppTourYou.

Nástroj sebahodnotenia zariadení je k dispozícii tu: http://www.apptouryou.eu/index.php/your-facilities/add-a-new-facility

Čo vám kurz prinesie

  • Dostanete informácie o bezbariérovom cestovnom ruchu, získate pochopenie pre zákazníkov, ktorí vyžadujú špeciálnu starostlivosť a informácie o pridanej hodnote pre vaše zariadenie, ktoré vám takýto bezbariérový servis môže priniesť
  • Naučíte sa ako poskytovať služby pre turistov so špeciálnymi potrebami a zároveň ako vylepšiť starostlivosť o bežných zákazníkov
  • Budete sledovať (cez video dokumentáciu) ako sa v zariadeniach vykonáva bezbariérový audit
  • Naučíte sa ako zbierať bezbariérové dáta o vašom bezbariérovom zariadení vďaka špeciálne vyvinutej aplikácii
  • Pochopíte dôležitosť podávania presných a spoľahlivých informácií o prístupe zákazníkom a naučíte sa pripraviť manuál pre bezbariérový prístup pre marketing vášho zariadenia
  • Budete mať možnosť zaregistrovať vaše zariadenie, bezplatne, na Pantou.org - European Accessible Tourism Directory (Európska databáza bezbariérového cestovného ruchu)

Viac o projekte sa môžete dozvedieť cez APP TOUR YOU Project

Viac o kurze, ktorý vám prinášame vďaka HOTREC - tlačová správa HOTREC

Hotrec-logo-final-RVB-3

Video predstavujúce projekt https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=yHObk3Ks4UM

ATY

\| Vytlačiť \|