Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktuálne informácie k licenčným odmenám pre rok 2017

Na webovej stránke zväzu sme vás 13.2. informovali o aktivitách zväzu v súvislosti s uzatváraním licenčných odmien pre rok 2017.

A to aj o podnete a následnom stretnutí prezidenta zväzu Patrika Bočkaya v súvislosti s neplnením zákonných povinností OKS týkajúcich sa možnosti predloženia jednej zmluvy, tzv. one stop shop. Do dnešného dňa nám nebolo doručené vyjadrenie Ministerstva kultúry SR k výsledku riešenia nášho podnetu, predpokladáme však, že sa tak stane v najbližších dňoch.

Ďalšou podstatnou informáciou, o ktorú sme žiadali ministerstvo kultúry, bolo stanovisko k zohľadňovaniu obsadenosti pri výpočte licenčných odmien v prípade verejného prenosu v ubytovacích zariadeniach.

K tejto žiadosti nám už bolo doručené stanovisko Ministerstva kultúry SR, v ktorom sa konštatujte, že akceptovanie obsadenosti v prípade ubytovacích zariadení  by malo byť ako dodatočné kritérium zohľadňované organizáciami kolektívnej správy pri určení rozsahu a použitia diel verejný prenosom. Ministerstvo kultúry SR tak potvrdilo dlhoročné tvrdenie a požiadavky zväzu voči organizáciám kolektívnej správy.

Stanovisko MK SR si môžete prečítať tu: Stanovisko (.pdf)

Ako teda postupovať v roku  2017?

Zväz hotelov a reštaurácií SR v nadväznosti, predovšetkým na odpoveď z Ministerstva kultúry SR k uplatňovaniu one stop shopu, bude bezodkladne realizovať ďalšie opatrenia a presadzovať možnosť pre svojich členov uzatvoriť jednu zmluvu za podmienok, ktoré povedú k zjednodušeniu administratívy a zároveň k zníženiu výslednej sumy. Tieto naše očakávania sa zhodujú s tými, ktoré prezentovalo ministerstvo kultúry pri predkladaní Autorského zákona.

Pre členov preto naďalej platí naše stanovisko a odporúčania zo dňa 13.2.2017.

V prípade akýchkoľvek zásadných zmien a informácií vás budeme okamžite informovať.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...