Aktuálna informácia o uzatváraní licenčných zmlúv s OKS pre rok 2017

\| Vytlačiť \|

Na konci mája sme vás informovali o tom, že  na  sekretariát Zväzu hotelov a reštaurácií SR  bola doručená výzva na rokovanie vo veci licenčnej zmluvy na rok 2017.

Výzvu nám adresoval Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA), ako výsledok dohody s ďalšími organizáciami kolektívnej správy - LITA, Slovgram a OZIS.  Súčasťou výzvy bola aj vzorová licenčná zmluva. Uvedený návrh sme vyhodnotili ako nevýhodný, keďže podľa nášho názoru, popiera účel a zmysel spoločnej kolektívnej správy. Predložený návrh je len zmenou spôsobu platenia, teda platenie nie každej OKS individuálne, ale na účet jednej z nich. 

Zväz hotelov a reštaurácií SR listom prezidenta odpovedal na tento návrh, ktorý odmietame, spolu s našou výzvou na rokovanie. Zároveň vás informujeme, že budeme iniciovať individuálne rokovania s OKS.

V nadväznosti na túto odpoveď sme listom vyzvali SOZA a LITA na rokovania o uzatvorení Kolektívnej licenčnej zmluvy pre rok 2017. Súčasťou rokovaní o podmienkach, je aj zohľadnenie kritéria obsadenosti, vyplývajúce zo stanoviska Ministerstva kultúry SR. 

Výzvy na individuálne rokovania nájdete tu: LITA (pdf)SOZA (pdf)

Z uvedených dôvodov odporúčame našim členom neuzatvárať individuálne licenčné zmluvy v oblasti verejného prenosu technickými zariadeniami so SOZA a LITA a vyčkať na podmienky a návrh Kolektívnej licenčnej zmluvy, o ktorých budeme s uvedenými organizáciami kolektívnej správy rokovať. Toto odporúčanie neplatí pre hlásenie individuálnych kultúrnych podujatí, ktoré nie sú zahrnuté do Kolektívnej licenčnej zmluvy. 

V prípade organizácií kolektívnej správy Slovgram a OZIS platia naďalej podmienky vyplývajúce z rámcovej dohody medzi Slovgram a ZHR SR a teda členom zväzu odporúčame vám uzatvoriť licenčnú zmluvu  v zmysle podmienok pre členov. 

 

\| Vytlačiť \|