Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Spolupráca s vydavateľstvom MAFRA pokračuje

Prezídium Zväzu hotelov a reštaurácií SR na svojom 2. zasadnutí schválilo predĺženie spolupráce s vydavateľstvom MAFRA pri organizácií jarných a jesenných stretnutí hotelierov na obdobie rokov 2018 až 2020.

Návrhu novej zmluvy predchádzalo stretnutie prezidenta zväzu Tomáša Ondrčku a a generálneho manažéra zväzu Mareka Harbuľáka so zástupcami vydavateľstva MAFRA Slovakia, výkonným riaditeľom Vladimírom Mužíkom a riaditeľkou HN events Elenou Lipianskou.

Obsahom pracovného stretnutia bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce a prerokovanie ďalších možností spolupráce aj pri skvalitnení konferencií v budúcom období.

Novým výsledkom z rokovania je zabezpečenie zľavy pre členov zväzu na predplatné HN konta. Zľavu vo výške 49% z ceny služby ponúka MAFRA Slovakia na predplatné HN konto v štandarde Gold počas trvania zmluvy, tj. odteraz do konca roka 2020.

Ak máte záujem o službu, kontaktujte sekretariát, ktorý vám poskytne informácie, ako si uplatniť túto zľavu.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...