Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Bratislava - Polročné hodnotenie 2017 STR

Hotelový trh východnej Európy zaznamenal silné výsledky za prvých 6 mesiacov tohto roka.

Hodnota RevPAR bola vyššia o 11% v porovnaní si prvým polrokom 2016 a predstavovala najvyššiu mieru rastu medzi všetkými štyrmi európskymi subkontinentmi.

Na druhej strane regiónu, západná Európa zaznamenala najmenší nárast hodnoty RevPAR o 3,1%, trhy ako sú  Francúzsku a Belgicko sa stále spamätávajú z bezpečnostných obáv.

Tento fakt pozitívne ovplyvnil hotely v niekoľkých krajinách východnej a južnej Európy, mnohí hostia preferujú tieto destinácie z dôvodu relatívnej bezpečnosti.

Regionálne hodnotenie RevPAR

EUR, Konštantná mena, prvý polrok 2017

STR1

STR analyzovalo kľúčové trhy v regióne východnej Európy. V rámci týchto trhov Varšava zaznamenala najvyššiu aktuálnu obsadenosť  na hodnote 76%, pričom ADR (priemerná denná cena) mala hodnotu €75. Praha zaznamenala absolútne najvyššiu hodnotu ADR  v regióne východnej Európy a to €86.

Na druhej strane, Sofia zaznamenala najnižšiu obsadenosť na hodnote 65%, aj keď táto hodnota bola o 7,5% vyššia oproti prvému polroku 2016.

Trhy strednej a východnej Európy, obsadenosť a ADR percentuálna zmena

Jún 2017 YTD (Year to date) v lokálnej mene

STR2

Bratislava

Bratislavské hotely zažili veľmi dobrý štart do roka 2017 s 12,8% nárastom hodnoty RevPAR na hodnotu €41,81. Tento nárast je pôsobivý aj z dôvodu, že hotelový trh v Bratislave zaznamenal 21,1% nárast už počas roka 2016. Nárast je tvorený nárastom obsadenosti (+6,6%) a ADR (+5,9%). Rast RevPAR bol najvyšší v mesiacoch máj a jún s navýšením o 19,0% resp. o 15,4%.

Ponuka hotelového trhu sa počas roka 2016 znížila o 4,8%. Tento trend pokračoval aj počas prvého polroka 2017, kedy sa ponuka znížila o 1,5%. Dopyt sa zvýšil o hodnotu 5,0% počas prvého polroka.

Graf nižšie ilustruje trend rastu hodnoty RevPAR pre Bratislavu od januára 2015 do júna 2017, viditeľné sú silné hodnoty pre prvý polrok 2017.

Bratislava RevPAR trendy

Mesačné RevPAR január 2015-jún 2017, lokálna mena

STR3

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...