Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zmeny v zákone o dani z príjmov-zrážkové dane pri rezervačných a digitálnych platformách

Novela zákona o dani z príjmov zavádza povinnosť poskytovateľom služieb cez digitálne platformy registráciu stálej prevádzkarne na území Slovenska, v prípade, že tu poskytujú opakovane svoje služby formou sprostredkovania dopravy a ubytovania.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky upriamilo od nového roka svoju pozornosť na poskytovateľov služieb prostredníctvom digitálnych platforiem. Od začiatku januára 2018 tak čakajú spoločnosti ako sú rezervačné a digitálne platformy, nové povinnosti pri poskytovaní ich služieb na Slovensku. Podľa nového zákona o dani z príjmov sa budú musieť všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území našej krajiny zdaňovať na Slovensku.

Novela zákona o dani z príjmov zavádza povinnosť poskytovateľom služieb cez digitálne platformy registráciu stálej prevádzkarne na území Slovenska, v prípade, že tu poskytujú opakovane svoje služby formou sprostredkovania dopravy a ubytovania. Následne sa príjmy takejto prevádzkarne budú zdaňovať daňou z príjmu.

V prípade, že poskytovateľ služieb, ktorým je zahraničná spoločnosť, takúto stálu prevádzkareň na Slovensku nezaregistruje, uplatní sa režim tzv. zrážkovej dane. To znamená, že z poplatku, ktorý podnikateľ odvedie zahraničnej spoločnosti za používanie jej platformy mu bude zrazená zrážková daň v závislosti na sídle skutočného príjemcu platby. V prípade ubytovacích služieb bude mať teda povinnosť zraziť a odviesť daň konkrétne ubytovacie zariadenie, ktoré využíva služby zahraničných portálov, ktoré si na Slovensku nezaregistrujú stálu prevádzkareň.

Zväz hotelov a reštaurácií SR v súvislosti s touto zmenou oslovil najväčšie rezervačné platformy listom, v ktorom ich informoval o tejto zmene a požiadal o informáciu týkajúcu sa zriadenia stálej prevádzkarne na Slovensku.

Súbežne s týmto listom sme sa obrátili na Finančnú správu SR so žiadosťou o podrobnejšie informácie a k uvedeným zmenám. Podľa vyjadrenia Finančnej správy SR, táto v súčasnosti v komunikácií s ministerstvom financií SR pripravuje metodický pokyn k týmto zmenám, ktorý nám bezprostredne zašlú.

Nateraz platí, že napriek účinnosti týchto nových ustanovení zákona, ktoré platia od 1.1.2018, tieto sa vzťahujú na služby fakturované daňovníkom až od januára 2018.

Ďalšie informácie budú zverejnené v časti PORADŇA.

 

Nie ste členom nášho zväzu? Chcete ušetriť a pritom získať užitočné informácie pre Vaše podnikanie?

STAŇTE SA ČLENOM NÁŠHO ZVÄZU - VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE TU.  

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...