Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Cena ministra dopravy a výstavby pre Osobnosť cestovného ruchu

Cenu ministra dopravy a výstavby pre Osobnosť cestovného ruchu počas veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018 dostala Zuzana Šedivá in memoriam.

Zuzana Šedivá bola dôležitou súčasťou slovenskej hotelierskej rodiny. Stála pri zrode a bola zakladajúcim členom Zväzu hotelov a reštaurácií SR, neskôr sa stala aj jeho viceprezidentkou a prezidentkou. V tejto pozícií sa zameriavala predovšetkým na zvyšovanie profesionality a úrovne poskytovaných služieb v hotelierstve a gastronómii. Svoje dlhoročné skúsenosti z riadenia prevádzky zariadení cestovného ruchu odovzdávala aj po ukončení aktívnej pracovnej kariéry ako konzultantka, školiteľka a odborná poradkyňa zväzu.

Minister dopravy a výstavby toto ocenenie udeľuje osobnostiam, ktoré sa zásadným spôsobom zaslúžili o rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. A svojou aktívnou a pravidelnou činnosťou prispeli k zvýšeniu kvality ponuky cestovného ruchu na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Podľa vyjadrenia rezortného ministerstva je to aj spôsob podpory a zvýšenia povedomia ľudí o význame cestovného ruchu, aj jeho ekonomicko - spoločenskému prínosu.

Ocenenie udelil minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Ocenenie odovzdala generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu Ivana Vala Magátová počas gala večere, ktorá bola súčasťou programu veľtrhu cestovného ruchu Slovenska ITF Slovakiatour.

20180209 143438

 Cena ministra dopravy a výstavby bola odovzdaná manželovi pani Šedivej predsedom dozornej rady ZHR SR, Petrom Lišiakom.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...