Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Staré kontrolné známky skončili

Od januára 2018 je možné predávať už len také fľaše alkoholu, ktoré budú označené novou kontrolnou známkou. Predaj takto označených fliaš alkoholu nie je časovo ohraničený. Dopredaj fliaš alkoholu so starými kontrolnými známkami sa koncom roku 2017 definitívne skončil. 

V zmysle § 73 zákona č. 530/2011 Z. z. spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 možno predávať najneskôr do 31. decembra 2017. Po tomto dátume bude takto označené spotrebiteľské balenie považované za neoznačené. Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia  je podľa § 51 zakázaný. 

Od 1. januára 2018 je možné predávať len fľaše s alkoholom označené novými kontrolnými známkami. Upozorňujeme aj na prebiehajúce kontroly. 

 

Viac na stránke Finančnej správy.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...