Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

AD Zrážková daň

Zväz hotelov a reštaurácií SR naďalej rieši túto problematiku v súčinnosti s Finančnou správou ale komunikuje aj s digitálnymi platformami.

Dňa 13.3.2018 sa konalo stretnutie Koordinačnej rady, ktoré zvolal Prezident Finančnej správy SR, a ktorého sa za ZHR SR zúčastnil generálny manažér ZHR SR, Marek Harbuľák.

Zo stretnutia vám prinášame tieto informácie:

  • v termíne do 28.2.2018 prejavila záujem o registráciu stálej prevádzkarne iba jedna spoločnosť so sídlom v Českej republike.
  • Finančná správa SR identifikovala na základe oznámení daňovníkov 15 subjektov, ktoré v zmysle novely zákona o dani z príjmov spĺňajú zákonné podmienky na zriadenie stálej prevádzkarne na Slovensku.
  • v súčasnosti FS SR začala proces zriadenia stálej prevádzkarne u týchto 15 subjektov. Ten okrem iného pozostáva z procesu miestneho zisťovania. FS SR oslovila prvé ubytovacie zariadenia, z dôvodu efektívnej realizácie sú to ubytovacie zariadenia so sídlom v Bratislave, ktoré boli oslovené so žiadosťou o prípravu podkladov k miestnemu zisťovaniu. Zdôrazňujeme, že nejde o daňovú kontrolu, ale o miestne zisťovanie. Prezident FS SR vyzval ZHR SR a jeho členov, aby sme v rámci našich možnosti boli maximálne súčinný v procese miestneho zisťovania, čo prispeje k urýchleniu celého procesu zriadenia stálej prevádzkarne z úradnej moci.
  • bolo dohodnuté, že v súlade s príslušnými predpismi a na základe žiadosti, bude FS SR bezprostredne informovať o tom, ktorým spoločnostiam bola zriadená stála prevádzkareň.
  • na zasadnutí bolo vysvetlené, že v skutočnosti sú to práve ubytovacie zariadenia, ktoré znášajú náklady z dôvodu uplatňovania zrážkovej dane a to až do obdobia, kedy budú zriadené stále prevádzkarne digitálnych platforiem, ktorých sa táto povinnosť týka.
  • preto sme zdôraznili požiadavku na preskúmanie možnosti, aby rozhodnutia o zriadení stálej prevádzkarne ex offo boli vydané s účinnosťou od 1.1.2018. Toto riešenie by pomohlo riešiť aj stav, kedy si digitálne platformy uplatňujú plnú úhradu za sprostredkovanie služieb ubytovania. MF SR preskúma túto požiadavku a v krátkom čase vydá stanovisko k tejto ale aj ďalším otázkam.
  • prezident Finančnej správy SR na zasadnutí deklaroval, že FS SR bude aj naďalej úzko spolupracovať a komunikovať so zväzom v procese zriadenia stálych prevádzkarní a budú nám prioritne poskytovať všetky potrebné informácie.

Všetky ďalšie informácie budú zverejnené na webovej stránke zväzu a členom zaslané aj elektronicky.

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...