Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Stretnutia s predsedom NR SR Andrejom Dankom k opatreniam na podporu CR

Bratislava, 30.5.2018 - Na pozvanie predsedu NR SR Andreja Danka sa v stredu 30. mája konalo stretnutie a pracovný obed so zástupcami cestovného ruchu na Bratislavskom hrade. Predseda NR SR prezentoval na stretnutí opatrenia, ktoré strana SNS v krátkom čase predloží do legislatívneho procesu. Ide o návrh na zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby na 10% a zavedenie tzv. rekreačných poukážok.

Z nášho pohľadu ide o systémové a kľúčové opatrenia, ktoré výrazným spôsobom pomôžu podnikateľom v cestovnom ruchu. O presadenie a zavedenie týchto opatrení sa ZHR SR usiluje už dlhší čas. V prípade DPH je to takmer 15 rokov a v prípade podpory domáceho cestovného ruchu formou rekreačných šekov je to viac ako 10 rokov. Mnohí naši členovia, bývalí, či súčasní predstavitelia zväzu, si určite pamätajú množstvo stretnutí a aktivít, ktoré zväz - aj s ich pričinením - pripravil a rokoval so všetkými relevantnými politickým stranami a hnutiami.

Ako hovorí jedno slovenské príslovie - trpezlivosť ruže prináša. Aj tak by sa dala označiť informácia o politickej zhode a podpore koalície v navrhovaných opatreniach. Ako sme sa vyjadrili na pracovnom stretnutí s predsedom NR SR a na brífingu k tomuto stretnutiu, branža víta tieto dlhodobo očakávané opatrenia. Ide o opatrenia, ktoré výrazne pomôžu malým a stredným podnikom. Umožnia im vytvoriť si finančné zdroje, ktoré nevyhnutne potrebujú na realizáciu investícií, skvalitnenia služieb, či zvýšenia motivácie zamestnancov. Rekreačné šeky zase podporia Slovákov vo využívaní domácich zariadení, čo prispeje k zvýšeniu počtu prenocovaní, ale tiež v záujme o ďalšie služby cestovného ruchu.

V diskusii s predsedom NR SR sme predniesli ďalšie návrhy, ktoré branža považuje za dôležité pre ďalší rozvoj CR. Ide predovšetkým systémové financovanie propagácie a prezentácie Slovenska, zabezpečenie jednotnej prezentácie a potrebu inštitúcie pre riadenie cestovného ruchu, ktorá dnes chýba. Ako uviedol na tlačovej besede predseda NR SR Andrej Danko určite aj v tejto téme nájdeme zhodu a budeme hľadať riešenia. Zväz hotelov a reštaurácií SR vyjadril podporu opatreniam a bude sa tiež podieľať na príprave odbornej konferencie k téme ďalšieho rozvoja cestovného ruchu, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiaci jún.

Na záver mi dovoľte osobné konštatovanie, zníženie DPH a zavedenie rekreačných poukážok môžeme považovať za opatrenia, ktoré na Slovensku nemajú v histórií cestovného ruchu obdobu.

Držme si palce, aby sa nám spoločnými silami podarilo presadiť aj ďalšie zmeny.

Marek Harbuľák
generálny manažér
 
Článok NR SR na tému podpory domáceho cestovného ruchu 
 
picture 1
 
Zdroj foto: NR SR

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...