Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Notárske zápisnice- doručenie

Oznámenie pre členov asociácie k doručeniu notárskych zápisníc o notárskej úschove.

Vážení členovia,

v súvislosti s podanou žalobou o určenie obsahu zmluvy tzv. one stop shop, sme vo Vašom mene dňa 17.7.2018 uložili fin. prostriedky do notárskej úschovy, o čom je vyhotovená notárska zápisnica pre každého člena asociácie, ktorý si včas a v stanovenom rozsahu splnil túto povinnosť. V priebehu nasledujúceho týždňa, tj. od 31.8 do 3.8.2018 Vám bude na adresu Vašej prevádzky a osoby, ktoré ste určili v členskom liste, zaslané originálne zhotovenie zápisnice o notárskej úschove.

Uložením do notárskej úschovy je splnená povinnosť vyplývajúca z platného Autorského zákona, ktorú v prípade podania určovacej žaloby stanovuje ako podmienku pre legálne využívanie predmetov ochrany (v našom prípade verejným prenosom).

Pre Vašu informáciu Vám prikladáme aj list, ktorý sme doručili organizáciám kolektívnej správy, a v ktorom ich informujeme o tomto úkone. Ak by ste aj napriek týmto skutočnostiam boli kontaktovaní a vyzývaní zástupcami niektorej z organizácií kolektívnej správy na uzatvorenie licenčnej odmeny, neváhajte a oznámte na sekretariát asociácie túto skutočnosť a zašlite aj prípadnú výzvu.

Oznámenie o uložení do NÚ

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...