Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Hotelieri chcú Dankove poukazy a zníženú daň

článok z Jesenného stretnutia hotelierov a HORECA konferencie uverejnený v HN 09/10/2018

Autor: Katarína Runnová

HN KONFERENCIE

Jesenné stretnutie hotelierov a Horeca konferencia sa nesú aj v znamení hodnotenia noviniek v cestovnom ruchu. Jeho podpora nie je v ďalších európskych krajinách ničím výnimočným.

Bratislava - Rekreačné poukazy z dielne Andreja Danka či fakt, že Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá nemá zníženú daň na ubytovanie a stravovanie. Tak znejú nosné témy Horeca konferencie a Jesenného stretnutia hotelierov 2018, ktorú pripravilo Vydavateľstvo Mafra v spolupráci s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska. Konferencia prebieha od pondelka, pričom už dnešný večer bude špeciálny aj vyhlásením víťaza súťaže Hotelier roka za rok 2018.

Poukazy majú podporu

Rekreačné poukazy na podporu cestovného ruchu na Slovensku by mali svoju funkciu plniť od januára 2019. V prvej etape však nebudú povinné pre spoločnosti s menej ako 50 zamestnancami. Dôvod je jednoduchý. ,,Nedá sa nastaviť jednotný model, ktorý by platil pre malé aj veľké firmy," uviedol Vladimír Soták, predseda Klubu 500. Poukazy by mali fungovať na podobnom princípe ako stravné lístky. Ich dohodnutá hodnota je 500 eur, pričom zamestnávateľ by sa na nej podieľal finančnou sumou 275 eur. ,,Myslím si, že je to slušná suma," povedal predseda parlamentu Danko a dodal, že v zahraničí tento systém funguje a nevidí dôvod, prečo by u nás nemohol. Na strane zamestnávateľa aj zamestnanca by boli tieto peniaze oslobodené od dane z príjmu aj od odvodového zaťaženia. To, či poukazy splnia svoj účel, zostáva zatiaľ otázne. Marek Harbuľák, generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, však tvrdí, že tento návrh možno vnímať pozitívne. Zároveň dodáva, že nejde o žiadnu novinku, pretože vytvorenie takéhoto nástroja je definované aj vo veľkej stratégii rozvoja cestovného ruchu na obdobie rokov 2013 až 2020. Tá bola schválená ešte predchádzajúcou vládou. Ďalšou z tém, o ktorých sa bude na konferencii diskutovať, je zníženie DPH pre ubytovacie zariadenia na 10 percent. Riešenie problému, na ktorý sa hotelieri zameriavajú už dlhý čas, by znamenalo zavedenie nástroja na podporu ponuky. Podľa Harbuľáka je 20-percentná daň pre ubytovacie zariadenia veľkou záťažou najmä z dôvodu, že tak v ubytovaní, ako aj v stravovaní tvorí takmer polovicu nákladov cena práce, respektíve náklady, na ktoré túto daň nemožno efektívne uplatniť. ,,Tieto financie nám chýbajú na zabezpečenie kľúčových vecí, medzi ktoré patrí zvyšovanie platov zamestnancov. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo patria platy v ubytovaní a gastronómii k tým najnižším," vysvetľuje Harbuľák. Podľa jeho slov sú poukazy aj znížená daň z pridanej hodnoty na úroveň 10 percent systémovými nástrojmi, ktoré sú v iných európskych štátoch bežné. ,,Efekt z rozvoja cestovného ruchu majú všetci - zákazníci, podnikatelia v cestovnom ruchu, štát, mestá či obce," dodal Harbuľák.

Nové trendy

Okrem spomínaných tém sa účastníci konferencie sústredia aj na trendy a realitu služieb na Slovensku. V odbornej diskusii sa budú venovať zákazníckym programom, krízovej komunikácii či vhodným reakciám na nepríjemné recenzie hostí. Riaditelia alebo manažéri známych hotelov, ale aj lokálni dodávatelia, vystavovatelia a ďalší pozvaní účastníci budú mať možnosť zapojiť sa do otvorenej diskusie a podeliť sa s kolegami z praxe o svoje skúsenosti a impulzy, ktoré sú v súčasnosti pre vedenie úspešného biznisu kľúčové.

Daň za ubytovanie vo vybraných krajinách (v percentách)

Maďarsko           27
Dánsko              25
Slovensko          20
Česko                15
Rakúsko             13
Poľsko                 8
Nemecko             7

Vysoká DPH je dôvodom, prečo sú platy v gastronómii a ubytovaní nízke.

Marek Harbuľák, generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...