Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Vypovedanie Rámcovej zmluvy od Slovgramu

V súvislosti s podaním žaloby AHRS pre určenie obsahu zmluvy bola zo strany Slovgramu vypovedaná k 31.12.2018 Rámcová zmluva, ktorá garantovala pre členov určité výhody.