Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pre členov

Nové logo a názov

Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky sa po oficiálnom schválení zmeny stanov ministerstvom vnútra premenuje na Asociáciu hotelov a reštaurácií Slovenska. Logo s novým názvom schválilo Valné zhromaždenie ZHR SR, ktoré sa konalo 15.5.2018 v Senci.

Dopyt po profesionálnych kuchároch pretrváva

Bratislava - 23. marca 2018 - Kuchár je napriek množstvu škôl a absolventov stále nedostatkovým odborom. Na dobrom kuchárovi totiž reštaurácia stojí a padá. Odbornosť a inovatívny prístup, ktoré žiak získa počas štúdia vedia oceniť zamestnávatelia aj zákazníci.

AD Zrážková daň

Zväz hotelov a reštaurácií SR naďalej rieši túto problematiku v súčinnosti s Finančnou správou ale komunikuje aj s digitálnymi platformami.

Zrážková daň - novela zákona o dani z príjmov

Vážení členovia,

v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného zavádza povinnosti digitálnym platformám zriadiť stálu prevádzkareň a ktorá v prípade, že tieto platformy tento úkon nespravia, ukladá povinnosti ubytovacím zariadeniam ako zrážkovú daň z fakturovaných súm od týchto platforiem,

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...