Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pre členov

Aktualizácia kontaktných údajov

Pripravujeme aktualizáciu kontaktných údajov v členskej databáze a potrebujeme vašu pomoc.

Pripravujeme pre vás

Blíži sa účinnosť viacerých novelizovaných zákonov, a preto pre vás pripravujeme informácie a usmernenia, ako ich aplikovať v praxi v podmienkach hotelov, penziónov a reštaurácií.

Vypovedanie Rámcovej zmluvy od Slovgramu

V súvislosti s podaním žaloby AHRS pre určenie obsahu zmluvy bola zo strany Slovgramu vypovedaná k 31.12.2018 Rámcová zmluva, ktorá garantovala pre členov určité výhody.

Používate vodu z vlastného zdroja? Nová povinnosť

Prevádzkovatelia stravovacích, ubytovacích a ďalších zariadení, ktoré pre činnosť a zásobovanie pitnou vodou nevyužívajú vodu z verejného vodovodu, ale vodu z vlastného zdroja (studňa a.i.), majú novú povinnosť zo zákona - do 31.12.2018.

Podpora cestovného ruchu schválená

Ako sme vás tento týždeň informovali, na prebiehajúcej októbrovej schôdzi boli schválené tri legislatívne návrhy, ktorých iniciátorom bola aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...