Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zdroje štatistík pre CR

Prinášame Vám základné zdroje štatistických údajov týkajúcich sa cestovného ruchu, slovenské aj zahraničné štatistické zdroje. Viac informácií nájdete na stránkach príslušných inštitúcií:

 

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR)

DATA CUBE - Štatistický úrad SR

-> vstup do databázy

Výber odvetvových štatistík -> Cestovný ruch: 4. 5. 1 - Štatistika ubytovacích zariadení

datacube

Nájdete tu štatistiku:

Kapacity a výkony ubytovacích zariadení v Slovenskej republike - ročné údaje 
Kapacity a výkony ubytovacích zariadení podľa krajov - ročné údaje 
Kapacity a výkony ubytovacích zariadení podľa okresov - ročné údaje 
Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu vo vybraných mestách - ročné údaje 
Návštevníci v ubytovacích zariadeniach podľa krajiny pôvodu návštevníka - ročné údaje 
Kapacity a výkony ubytovacích zariadení podľa krajov - štvrťročné údaje 
Návštevníci v ubytovacích zariadeniach podľa krajiny pôvodu návštevníka a krajov - štvrťročné údaje 
Návštevníci a tržby ubytovacích zariadení podľa krajov - štvrťročné údaje

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR)

Eurostat

UNWTO 

European Travel Commision (ETC)

Virtual tourism observatory (EÚ)

STR Global - štatistické údaje pre benchmarking pre členov ZHR SR 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...