AHRS Ital Market Slovakia
AHRS Ital Market Slovakia
Kontaktná osoba

Mgr. Barbara Ježová, marketing manager

+421 2 6010 3010
ital@italmarket.sk
www.italmarket.sk

Fakturačné údaje

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
Holubyho 1/A
811 03 Bratislava

IČO: 35758601
DIČ: 2020273134
IČ DPH: SK2020273134

 • Garantovaný dodávateľ
 • Distribúcia a predaj nápojov
AHRS Ital Market Slovakia

Predstavenie spoločnosti

Italmarket Slovakia, a.s. je špecialistom na dovoz a distribúciu alkoholických a nealkoholických nápojov, vína a produktov NFMCG. 

Naša distribučná spoločnosť zabezpečuje dovoz, preclievanie a úpravu tovaru ako aj jeho rozvoz do všetkých kútov Slovenska i do zahraničia. Italmarket Slovakia, a.s. disponuje kvalitnou vlastnou distribučnou sieťou. Tá poskytuje centrálny rozvoz a pravidelný servis pre zákazníkov. Každé distribučné stredisko je vybavené sieťou obchodných zástupcov, merchandiserov, ktorá pokrýva celý región konkrétneho distribučného strediska. Každé stredisko má navyše dostatočnú skladovú a rozvozovú kapacitu, takže vie vybaviť objednávky do 24 hodín. Ako líder v segmente spolupracujeme s viac ako 30 dodávateľmi z celého sveta. Zabezpečujeme aj komplexnú podporu predaja v rámci marketingovej stratégie značky. Počnúc plánovaním, prípravou, realizáciou všetkých typov promočných aktivít v rámci segmentov Horeca, malo / veľkoobchod, medzinárodných sietí a čerpacích staníc.

Sortiment

Import

Naše odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti pomáhajú uspokojovať všetky náročné a individualizované importné požiadavky našich obchodných partnerov. ITALMARKET SLOVAKIA prevádzkuje verejný colný sklad v Trnave s celkovou skladovou kapacitou 2150 m2, resp. 1.500 paletových miest. Verejný colný sklad obsluhuje skúsený a zručný personál schopný zvládnuť akýkoľvek nápor tovaru a zabezpečiť jeho rozvoz na dennej báze do všetkých distribučných stredísk ITALMARKET SLOVAKIA na Slovensku.

ITALMARKET SLOVAKIA ako oprávnený príjemca tovaru (alkoholu) poskytuje prostredníctvom verejného colného skladu v Trnave svojim obchodným partnerom nasledujúce služby:

 • import tovaru, colné skladovanie a colnú deklaráciu
 • úprava tovaru na podmienky predaja v Slovenskej republike

Vlastný verejný colný sklad spoločnosti ITALMARKET SLOVAKIA umožňuje našim obchodným partnerom skladovať tovar v pozastavení daňovej povinnosti. Na prevádzke v Trnave poskytujeme našim obchodným partnerom činnosti súvisiace s balením tovarov:

 • Príprava reklamných displejov
 • Darčekové balenia
 • Riadenie dovozu obalov a spotrebného materiálu

Naše dlhoročné skúsenosti pomohli priniesť našim obchodným partnerom významné výhody a úspory v oblastiach, ako je znižovanie náročnosti výroby, eliminovanie dopravných nákladov a podpora excelentného zákazníckeho servisu. Z verejného colného skladu je tovar distribuovaný do regionálnych distribučných centier s celkovou plochou viac ako 50.000 m2 skladovacích priestorov.

 • Regionálne distribučné centrá v Bratislave, Trnave, Nových Zámkoch, Zvolene a Prešove pokrývajú Slovensko do 24 hodín.
 • Počas distribúcie dbáme na odborné a šetrné nakladanie s tovarmi.
 • Obchodným partnerom poskytujeme komplexný manažment skladových zásob.

Export

ITALMARKET SLOVAKIA je skúsený exportný partner. Naši obchodní partneri oceňujú naše schopnosti zvládnuť ich náročné exportné a logistické požiadavky. ITALMARKET SLOVAKIA spolupracuje s množstvom medzinárodných partnerov, čo umožňuje ponúknuť škálovateľné distribučné riešenie do a z Európy. Náš partnerský prístup zabezpečuje pre každého obchodného partnera najpružnejšie a najpriaznivejšie riešenie pri zachovaní jediného kontaktného bodu – znižuje zložitosť a zvyšuje schopnosť reagovať. Dôkazom kvality exportných služieb ITALMARKET SLOVAKIA je exkluzívna spolupráca so svetovými značkami.

 • SINGHA BEER: export do krajín Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko
 • SAPPÉ ALOE VERA: export do krajín Česko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Bulharsko, Cyprus, Taliansko, Belgicko, Francúzsko

Gastronómia

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. ponúka a distribuuje široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov ako aj doplnkového sortimentu pre gastronómiu po celom území SR. Chceme aby naši obchodní partneri boli spokojní a úspešní, preto im okrem dodávky tovaru poskytujeme aj doplnkové služby s pridanou hodnotou:

 • Poradenstvo pri otváraní nových gastronomických prevádzok
 • Výber najvhodnejšieho sortimentu vzhľadom na lokalitu a umiestnenie prevádzky
 • Zaškolenie personálu (ochutnávky, spôsob predaja konzumentovi)
 • Zabezpečenie a inštalácia propagačných materiálov na prevádzke
 • Spolupráca pri organizácii akcií na podporu predaja
 • Leasing kávovarov, umiestnenie chladiacich vitrín a ostatných nevyhnutných doplnkov pre úspešnú gastronómi

Veľkoobchod

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. je ideálnym veľkoobchodným a distribučným partnerom, pretože má výhradné zastúpenie pre rôzne populárne svetové značky alkoholických a nealkoholických nápojov. So svojou distribučnou sieťou obsluhuje viac ako 100 veľkoobchodných prevádzok na Slovensku. Pre veľkoobchodnú spoluprácu s ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. platí:

 • Široký sortiment kvalitných a jedinečných produktov
 • Rýchly a efektívny distribučný systém
 • Celoslovenské pokrytie do 48 hodín
 • Motivujúca veľkoobchodná spolupráca prinášajúca profit

Maloobchod

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. je dôležitým maloobchodným partnerom, keďže v súčasnosti distribuuje produkty a zabezpečuje svojimi službami viac ako 4.000 maloobchodných prevádzok na Slovensku. Máme zastúpenie v ponuke takmer všetkých domácich i zahraničným maloobchodných reťazcoch (TESCO, BILLA, METRO, COOP JEDNOTA, HYPERNOVA). Pri maloobchodnej spolupráci sa zameriavame primárne na tieto body spolupráce:

 • Široký sortiment populárnych svetových značiek
 • Rýchla celoslovenská distribúcia minimálne 3-krát týždenne
 • Celoslovenské marketingové kampane pre vybrané značky
 • Pravidelné výhodné letákové akcie pre zvýšenie záujmu kupujúcich
 • Akcie na podporu predaja v maloobchode

Čerpacie stanice

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. od konca 90-tych rokov zásobuje tovarom takmer všetky siete čerpacích staníc na Slovensku. Aby bolo možné dosiahnuť čo najlepšie predajné a distribučné podmienky ako aj najlepšie uspokojiť špecifické potreby zákazníkov a prevádzkovateľov čerpacích staníc, bola so spol. KON-RAD založená špecializovaná spoločnosť IMKON Distribution, a.s..

 • spoluprácu pri zalistovaní produktov zákazníka do siete čerpacích staníc
 • odbornú spoluprácu pri výbere najvhodnejšieho sortimentu a aktivít na podporu predaja
 • zásobovanie predajného miesta do 48 hodín

Centrály sklad CES 01

Malženická cesta 3/6981
917 00  Trnava

Tel.: +421 33 5512 043
Fax.: +421 33 5511 547
Mobil.: +421 903 443 201

Distrib. stredisko DIS 03

Trenčianska 53
821 09  Bratislava

Tel.: +421 2 5341 1155
Fax.: +421 2 5341 2055
Mobil: +421 903 461 476

Distrib. stredisko DIS 09

Zelená 21
940 01  Nové Zámky

Tel.: +421 35 6426 257
Fax.: +421 35 6426 802
Mobil: +421 903 200 648

Distrib. stredisko DIS 07

Lieskovská cesta 9067
960 01 Zvolen

Tel.: +421 45 5322 047
Fax.: +421 45 5320 211
Mobil: +421 903 461 507

Distrib. stredisko DIS 02

Strojnícka 20
080 01  Prešov

Tel.: +421 51 7725 605
Fax.: +421 51 7710 506
Mobil: +421 903 461 511