AHRS Towercom
AHRS Towercom
Kontaktná osoba

Ivan Sahul

+421 904 291 482
ivan.sahul@towercom.sk
www.towercom.sk

Fakturačné údaje

Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14
831 01  Bratislava

IČO: 36364568
DIČ: 2022201709
IČ DPH: SK2022201709

 • Garantovaný dodávateľ
 • ICT systémy
 • Televízia budúcnosti
AHRS Towercom

Predstavenie spoločnosti

Towercom, a.s. vám prináša viac ako 60 rokov skúseností v poskytovaní vysielacích služieb. V súčasnosti patrí k najväčším telekomunikačným spoločnostiam a zároveň je aj najväčšou spoločnosťou v oblasti vysielania na Slovensku.

Spoločnosť poskytuje v Slovenskej republike služby spojené s prevádzkou sieti DVB-T vysielačov a prevádzačov, rozhlasových vysielačov, bezdrôtovej dátovej siete v povolených pásmach, satelitnej siete a prevádzkou rádiových zariadení a to najmä:

 • poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby šírenia rozhlasových a televíznych programov verejnou elektronickou komunikačnou sieťou
 • poskytovanie IoT infraštruktúry LoRaWAN a IoT riešení Mikroklíma, Smartmetering a IaaS infraštruktúra ako služba
 • poskytovanie dátových služieb

Spoločnosť má certifikovaný integrovaný manažérsky systém podľa noriem: riadenie kvality STN EN ISO 9001, riadenie ochrany životného prostredia STN EN ISO 14001 a riadenie informačnej bezpečnosti STN ISO/IEC 27001.

Sortiment

Hotelové riešenia Towercom – televízny balík programov pre Vašich hostí.

Plustelka Profesionál ponúka legálne riešenie televíznej služby pre všetky typy ubytovacích zariadení na Slovensku. Je založená na šírení televízneho signálu cez anténu a ponúka výber najsledovanejších programov a to aj bez nutnosti stavebných úprav, zložitých technologických prepojení či internetového pripojenia. Je v súlade s platnou legislatívou a vyhovuje tak požiadavkám vysielateľov.

Služba je dostupná prostredníctvom dekódovacieho modulu osadeného priamo do televízneho prijímača, alebo samostatného prijímacieho zariadenia (set-top boxu). Využiť môžete aj princíp centrálneho prijímača (headend), pri ktorom môžete takmer vždy využiť svoju existujúcu infraštruktúru bez nutnosti použitia set-top boxu alebo dekódovacieho modulu na izbách. Službu si môžete manažovať sami priamo vo vašom hoteli. Plustelka Profesionál totiž zohľadňuje sezónnu obsadenosť vašich izieb. Naša spoločnosť naviac ponúka možnosť financovania pri obnove rozvodov, prípadne aj pri výmene televíznych prijímačov.

Hlavné Benefity Plustelky Profesionál:

 • Zohľadňuje obsadenosť hotelových izieb
 • Flexibilné využívanie služby bez viazanosti
 • Legálne vysporiadaná služba
 • Možnosť prefinancovania televíznych prijímačov
 • Technické riešenie bez nutnosti stavebných zásahov
 • Služba bez potreby internetového pripojenia

IoT – internet vecí. Najlepšia cesta ako spájať ľudí s užitočnými dátami.

IoT – Internet vecí (IoT- skratka z anglického Internet of Things) predstavuje technologickú revolúciu a taktiež možnosť ako ušetriť náklady, získať prehľad o vašom majetkua predchádzať nečakaným a nežiaducim udalostiam. IoT technológie vám prinášajú prepojenie a komunikáciu zariadení s nízkou spotrebou a nárokmi na objem prenesených dát ale aj nízku cenu a úsporu prevádzkových nákladov.

Spoločnosť Towercom vám ponúka nasledovné riešenia pre monitorovanie a meranie hodnôt vo vašej prevádzke:

IoT Mikroklíma

IoT Mikroklíma je určená do prevádzok hotelov a reštaurácií, barov a kaviarní a ich priestorov, ako sú skladovacie priestory, kuchyne, chladiace a mraziace zariadenia a pod., v ktorých je potrebné zaznamenávať teplotu, relatívnu vlhkosť a prípadne aj koncentráciu CO2 v pravidelných časových intervaloch.  Medzi ďalšie využitie nášho riešenia IoT Mikroklíma patrí aj sledovanie užívateľom nastavených hodnôt. V prípade ich prekročenia užívateľ dostane upozornenie formou notifikácie (push, e-mail, SMS). Inštalácia celého riešenia prebieha neinvazívne, bez nutnosti montáže novej kabeláže.

Hlavné Benefity IoT Mikroklíma:

 • automatické zaznamenávanie teplôt, vlhkosti a CO2
 • okamžité zasielanie alarmov (push, sms, e-mail)
 • dlhodobá výdrž batérie senzorov
 • jednoduchá inštalácia a ovládanie celého systému
 • riešenie pre prevádzkové úspory
 • senzory je možné dodať s kalibráciou a zabezpečíme aj rekalibráciu

IoT Smartmetering

Služba IoT Smartmetering vám zabezpečí automatický zber, spracovanie a analýzu údajov o spotrebe elektrickej energie, vody a plynu. S našim riešením získate podrobnú kontrolu nad spotrebou vašich energií.

V prípade nečakane vysokej spotreby energie, plynu alebo ich úniku a mimoriadnych udalostiach a poruchách(zatopenie šachty, spätný tok, zamrznutie, manipulácia s meradlom) sú súčasťou riešenia aj alarmové hlásenia (push notifikácie, sms, e-mail), vďaka ktorým môžete predísť vzniku nežiaducich škôd. IoT Smartmetering je dodávané ako kompletné riešenie s možnosťou integrácie do pôvodných systémov a je vhodné pre všetky hotely a gastro prevádzky.

Hlavné Benefity IoT Smartmetering:

 • jednoduchá inštalácia bez kabeláže
 • automatické zaznamenávanie údajov v cloude s históriou
 • okamžité zasielanie alarmov (push, sms, e-mail)
 • dlhodobá výdrž batérie senzorov
 • bezúdržbové a plne automatizované riešenie pre prevádzkové úspory