Riadnym členom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá pôsobí v hotelierstve alebo v pohostinstve a je reprezentovaná štatutárnym zástupcom.

Prihláška

  Prosím vyplňte nasledujúce údaje v prihláške. Všetky polia sú povinné.

  Členský príspevok na rok
  Automaticky prepočítaný na základe uvedených údajov.

  0

  máte otázky?
  Simona Fintová, Office Manager, AHRS

  Simona FINTOVÁ
  Office Manager
  simona.fintova@ahrs.sk
  +421 911 795 299