Robíme opatrenia pre zvyšovanie záujmu o štúdium hotelierstve a gastronómii, zvyšovanie kvality odbornej prípravy i uplatnenie absolventov na trhu práce.

Podieľame sa na príprave kľúčových zmien v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Zmenou v štruktúre odborov a ich obsahu chceme docieliť zvýšenie záujmu o štúdium na odborných školách. Spolupodieľame sa na výkone kompetencií stavovských organizácií v OVP a pomáhame zamestnávateľov v ich zapojení sa do duálneho vzdelávania. Členstvom v Asociácií získavajú školy možnosť zapojiť sa do projektov, čerpať ďalšie poznatky o trendoch a požiadavkách na budúcich zamestnancov, čím sa zvyšuje ich kvalita a záujem o štúdium.

Výhody členstva:
  • aktívna pomoc a podpora v systéme duálneho vzdelávania
  • nové poznatky z branže a ich prenos do vzdelávacie procesu
  • možnosť vplývať a tvoriť vzdelávacie programy
  • spolupracovať na národných a medzinárodných projektoch
  • bezplatné vstupy na konferencie a podujatia organizované asociáciou
  • zabezpečenie odborníkov a odborných prezentácií
Podmienky členstva:
  • vyplniť a zaslať prihlášku
  • zaplatiť členský poplatok

Členské stredné školy a vysoké školy

Zameranie školyDruh školySídlo školy
Katedra turizmu a hot.man.Vysoká školaPrešov (UNIPO)
Katedra cestovného ruchuVysoká školaNitra (UKF)
Katedra cestovného ruchuVysoká školaBanská Bystrica (UMB)
Katedra manažmentuVysoká školaTrnava (UCM)
Hotelová akadémiaStredná školaBanská Štiavnica
Hotelová akadémiaStredná školaBratislava
Hotelová akadémiaStredná školaBrezno
Hotelová akadémiaStredná školaHumenné
Hotelová akadémiaStredná školaKežmarok
Hotelová akadémiaStredná školaKošice
Hotelová akadémiaStredná školaLiptovský Mikuláš
Hotelová akadémiaStredná školaNitra
Hotelová akadémiaStredná školaPiešťany
Hotelová akadémiaStredná školaPrešov
Hotelová akadémiaStredná školaSpišská Nová Ves
Hotelová akadémiaStredná školaŽilina
SOŠ Dopravy a služiebStredná školaHolíč
SOŠ HotelováStredná školaVysoké Tatry
SOŠ Hotelových služiebStredná školaBanská Bystrica
SOŠ Hotelových služiebStredná školaBratislava
SOŠ Hotelových služiebStredná školaZvolen
SOŠ Obchodu a služiebStredná školaČadca
SOŠ Obchodu a služiebStredná školaKošice
SOŠ Obchodu a služiebStredná školaPiešťany
SOŠ Obchodu a služiebStredná školaTopolčany
SOŠ Obchodu a služiebStredná školaTrnava
SOŠ Obchodu a služiebStredná školaŽiar Nad Hronom
SOŠ HOSTSúkromná stredná školaBratislava
SOŠ VIA HUMANASúkromná stredná školaSkalica