Kontaktná osoba

Ing. Jaroslava Marušková, CSc., riaditeľka

+421 45 692 1095

jaroslava.maruskova@gmail.com
www.sha.sk

Fakturačné údaje

Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 53779517
DIČ: 2121515682
IČ DPH:

Hotelová akadémia

Predstavenie školy

Škola vznikla ako jedna z prvých súkromných škôl na Slovensku v roku 1994. V 2014 bola vyhodnotená zamestnávateľmi v prieskume Úradu vlády SR – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce ako najlepšia stredná odborná škola v Banskobystrickom kraji a druhá najlepšia na Slovensku. Špecifiká školy: Sociálny program – štúdium v I. ročníku s priemerom do 2,00 zo ZŠ, vo vyšších ročníkoch do 1,5 zdarma. Vďaka tomu môžu na škole študovať žiaci bez ohľadu na finančnú situáciu v rodine. Dôležitý je záujem o štúdium. Počas 23-ročnej existencie školy absolvovalo platenú zahraničnú prax 581 študentov. Niektorí 4 až 5-krát počas štúdia. Najčastejšie v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku a Rakúsku. Škola zabezpečuje pohostenie pre významných hostí mesta: prezidenti SR, ministri, predsedovia vlád, monacké knieža Albert II., ap. Uplatnenie absolventov – v zahraničných podnikoch, v ktorých vykonávali odbornú prax. Na Slovensku ako čašníci, kuchári, manažéri-prevádzkari, prevádzkovatelia reštaurácií, penziónov, prípadne pokračujú v štúdiu na VŠ alebo na VOŠ.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

  • 6323 K hotelová akadémia
  • 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií

Partneri školy

Zoznam partnerov školy:

  • Hotel Sitno, Vyhne
  • Hotel Termál, Vyhne
  • The Grand Hotel Vígľaš