Kontaktná osoba

Mgr. Eva Dočekalová, riaditeľka

+421 48 611 2641
habrezno@stonline.sk
www.habrezno.edupage.org

Fakturačné údaje

Hotelová akadémia
Malinovského 1
977 01 Brezno

IČO: 00162035
DIČ: 2021171152
IČ DPH:

Hotelová akadémia

Predstavenie školy

Hotelová akadémia Brezno je škola s dlhoročnou tradíciou. Cieľom vzdelávania je pripraviť žiakov na úspešný pracovný život a na ďalšie vzdelávanie. Po skončení štúdia majú absolventi možnosť širokého uplatnenia predovšetkým v podnikoch poskytujúcich služby cestovného ruchu – vo  všetkých častiach a prevádzkach ubytovacích a stravovacích zariadení (prevádzkový a ekonomický úsek), po získaní potrebnej praxe sa z nich stávajú úspešní manažéri alebo samostatne podnikajú, zamestnávajú sa aj pri výkone ekonomicko-administratívnych činností v podnikoch a firmách príbuzného zamerania. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na okamžitý vstup na trh práce. Získa dobré komunikačné schopnosti v materinskom jazyku a v 2 cudzích jazykoch. Žiaci školy každoročne dosahujú umiestnenia na popredných miestach v odborných súťažiach organizovaných v rámci Veľtrhu cestovného ruchu DanubiusGastro, v celoslovenskej barmanskej súťaži MASTER CUP 77, v odbornej súťaži FOURFEST EuroakademikGastro organizovanej BBSK v Rimavskej Sobote. Škola organizuje barmanské kurzy, kurzy baristov, kurzy sommeliera, kurzy vyrezávania zo zeleniny a ovocia pod vedením špičkového odborníka na carving Ľudka Procházku z Českej republiky a vzdelávací program v rámci pivnej akadémie Cervesario. Osvojujú si nové trendy v gastronómii ako 3D tlač – FoodPrint a Selfieccino. Hotelová akadémia sa zapája do medzinárodných jazykových projektov eTwinning, čo zároveň poskytuje žiakom využívať moderné spôsoby a metódy učenia sa cudzích jazykov. V roku 2019 získala certifikát kvality – „Škola eTwinning“ – škola na európskej úrovni.Škola celoročne spolupracuje s hotelovo-reštauračnými zariadeniami vyššieho štandardu na Slovensku, ale aj vo viacerých európskych krajinách, v ktorých realizuje praktické vyučovanie.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

  • 6323 K – hotelová akadémia

Partneri školy

Zoznam partnerov školy:

  • Kongres & Wellness Hotel Partizán Tále ****
  • Ski, Golf &Hotel Resort Tále – Hotel Stupka, golfový rezort
  • Hotel & Spa Resort Kaskády ****
  • Kongres & Spa Hotel APHRODITE PALACE  Rajecké Teplice****
  • Penzión Dúhový Pstruh Bystrá
  • Kúpele Brusno
  • Starobystrická reštaurácia, Banská Bystrica