Kontaktná osoba

PhDr. Darina Siskovičová, riaditeľka

+421 52 452 3035
haobkk@mail.t-com.sk
www.haobkk.edupage.org

Fakturačné údaje

Hotelová akadémia
Dr. Alexandra 29A
060 01 Kežmarok

IČO: 00162175
DIČ: 2020709713
IČ DPH:

Hotelová akadémia

Predstavenie školy

Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku je typ modernej strednej odbornej školy s dlhodobou históriou. Cieľom  našej výchovno – vzdelávacej činnosti je príprava žiakov pre odborné riadiace činnosti v oblasti hotelierstva, gastronómie a ďalších služieb v cestovnom ruchu. Absolvent sa stáva kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom,  remeselnými zručnosťami, schopnosťou komunikovať v 2 svetových jazykoch, je schopný riešiť praktické úlohy a problémy podnikateľskej praxe v oblasti služieb cestovného ruchu a súčasne kvalifikovane riadiť hotelovo – reštauračné zariadenie na úrovni stredného manažmentu. Naši absolventi sa môžu uplatniť po ukončení školy na týchto pozíciách – prevádzkar, vedúci  ubytovacieho,  stravovacieho a odbytového strediska, súkromný podnikateľ v oblasti služieb v cestovnom ruchu, hlavný čašník, vedúci recepcie, barman, vedúci prevádzky v uzavretých formách stravovania, vedúci pracovník cestovnej, informačnej kancelárie, ale môže pracovať aj na pozícii vedúceho výrobného strediska, ako turistický sprievodca a animátor. Žiaci ovládajú okrem všeobecného jazyka aj jazyk odborný. Aby sme zatraktívnili proces vzdelávania spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a profesijnými organizáciami doma i v zahraničí.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6323 K hotelová akadémia
 • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
 • 6445 K kuchár
 • 6444 K čašník, servírka

Partneri školy

Zoznam partnerov školy:

 • Reštaurácia Tiffany Kežmarok
 • Hotel Kempinski High Tatras Štrbské pleso
 • Hotel Kontakt Stará Lesná
 • Hotel Agro Veľká Lomnica
 • Hotel Hubert Gerlachov
 • Goralská krčma Ždiar
 • Hotel  Zauber, s.r.o. Poprad
 • Penzión Diana Ždiar
 • Kežmarská reštaurácia Kežmarok
 • Reštaurácia Culinarium, Starý Smokovec
 • Penzión u Jakuba Kežmarok
 • Rekreačné zariadenie OZPŠaV na Slovensku
 • Crocus Kežmarské Žľaby
 • Penzión Zauber Poprad
 • Penzión Fortuna Spišská Sobota
 • Hotel Aquacity Poprad
 • Koliba Spišská Belá
 • Cukráreň Sladký sen Kežmarok, Poprad
 • Reštaurácia Fabrika Poprad
 • Reštaurácia Severka Kežmarok
 • Hotel Golf International Veľká Lomnica
 • Súkromný domov mládeže Kežmarok
 • Koliba nad traťou Kežmarok
 • Teniscentrum Tatranská Lomnica
 • Hotel Grand Starý Smokovec
 • Hotel Menhard Vrbov
 • Cestovná agentúra Cez Tatry Kežmarok
 • Hotel Hviezdoslav Kežmarok
 • Penzión Tri koruny Spišská Stará Ves