Kontaktná osoba

PaedDr. Jaroslava Mamčaková, riaditeľka

+421 55 726 0705
jaroslava.mamcakova@hotelkake.sk
www.hotelovake.edupage.org

Fakturačné údaje

Hotelová akadémia
Južná Trieda 10
040 01 Košice

IČO: 31946615
DIČ: 2020492243
IČ DPH: SK2020492243

Hotelová akadémia

Predstavenie školy

Hotelová akadémia v Košiciach je výchovno-vzdelávacia inštitúcia s modernými trendmi vyučovania a kvalitnou praktickou prípravou stredného manažmentu hotelierskych a  gastronomických zariadení.

Žiaci odboru hotelová akadémia vítajú možnosť rozvíjať svoje odborné kompetencie pri získavaní certifikátov z kurzov barman, barista, animátor a účtovník v programe KROS. Budúci odborníci počas odbornej praxe sa profilujú vo vlastnom hotelovom a stravovacom zariadení a v zmluvných zariadeniach metropoly východu. Zapojením školy do programu ERASMUS+, súvisí ponúkaná šanca rozšíriť si svoje jazykové komunikačné, odborné zručnosti prostredníctvom mobilít v zahraničí. Pre odbor cukrár-pekár, cukrár-kuchár sú k dispozícii dobre vybavené cukrárenské a pekárenské výrobne.

Pripravujeme kreatívnych, flexibilných mladých ľudí, erudovaných odborníkov, schopných riešiť problémy podnikateľskej praxe v hotelierstve a gastronómii. Dôraz kladieme na využívanie informačno-komunikačných technológií. Rozvíjame remeselnícky fortieľ, ale v modernej športovej aréne, multifunkčnom ihrisku sa telovýchovní pedagógovia  intenzívne venujú aj športovej príprave mládeže, a teda vedieme žiakov k tomu, aby nevzdelávali  len ducha ale živili aj telo.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych študijných odborov:

 • 6323 K hotelová akadémia
 • 6405 K pracovník marketingu
 • 6445 K kuchár

Zoznam aktuálnych učebných odborov:

 • 2978 H cukrár pekár
 • 2977 H cukrár kuchár

Nadstavbové stadium:

 • 2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

Partneri školy

Zoznam partnerov školy:

 • LAHODA s.r.o.
 • U KATKY
 • IRON CLUB, s.r.o.
 • ROSTO Steakhouse
 • Penzión SET
 • Krčma Letná
 • Hotel Yasmin****
 • KONGRES Hotel Roca
 • DoubleTree by Hilton Košice
 • Hotel GloriaPalace
 • Hotelová akadémia Košice
 • Hotel Bonaparte
 • Košice Hotel
 • Ecofriendly Hotel Dalia
 • Privilege Hotel & Restaurant