Kontaktná osoba

PaedDr. Bibiána Fitalová​​, riaditeľka

+421 37 65 33 885
skola@spsnr.edu.sk
www.spojskolanr.sk/hotelovaakademia

Fakturačné údaje

Hotelová akadémia
Slančíkovej 2
950 50 Nitra

IČO: 00161365
DIČ: 2021246612
IČ DPH: SK2021246612

Hotelová akadémia

Predstavenie školy

Vyučujeme 6 cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a ruský). Zabezpečujeme praktickú prípravu na Slovensku i v zahraničí. Žiaci majú možnosť získať certifikáty: barmanský,  baristický a certifikát z podvojného účtovníctva. Sme Ambasádorskou školou európskeho parlamentu – EPAS. Zúčastňujeme sa projektov: Európski vyslanci vzdelávania, EUROSCOLA, Veľvyslanectvo mladých, Minierazmus. Rozvíjame medzinárodné aktivity: spoluprácou s partnerskými školami hotelového typu v Maďarsku, Francúzsku, Chorvátsku, v Českej republike, v Taliansku a v Belgicku. Každoročne sme organizátorom medzinárodného gastronomického festivalu študentov stredných škôl Gastrofestival Nitra. Dosahujeme úspechy na súťažiach: 3. miesto v celoslovenskej súťaži SOČ v r. 2019, 1. miesto na medzinárodnej súťaže Mladý průvodce v Ostrave – Hrabůvke v ČR v januári 2019, 3. miesto na medzinárodnej súťaže v cestovnom ruchu Vítejte u nás, v Českých Budejoviciach v ČR v júni 2019, 1. miesto v kategórii kuchár a 2. miesto v kategórii cukrár na medzinárodnej gastronomickej súťaži v Siofóku v Maďarsku v októbri 2019, 2. miesto v kategórii čašník a 3. miesto v kategórii kuchár na medzinárodnej gastronomickej súťaži Gastrofest Nitra v marci 2019 v SR, cenu za tímovú spoluprácu na gastronomickej súťaži Trophée Mille International v Reims v r. 2018 vo Francúzsku a školský časopis S3GA získal v r. 2019 2. miesto v celoslovenskej súťaži časopisov stredných škôl. Žiaci sa pravidelne v rámci praktickej prípravy podieľajú na organizovaní a žiaci 5. ročníkov aj na manažovaní približne 150 spoločenských akcií ročne, pre 18 000 hostí. Materiálne a priestorové vybavenie školy je na veľmi dobrej úrovni – žiaci majú k dispozícii stolovničky, kuchynky na technológiu prípravy pokrmov, spoločenskú sálu, reštauráciu a mliečny bar, k športovému vyžitiu sú k dispozícii plaváreň, 2 posilňovne, stolnotenisová hala, 4 tenisové kurty a 2 telocvične. Regenerácia je zabezpečená v regeneračnom centre.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6323 K hotelová akadémia

Partneri školy

Zoznam partnerov školy:

 • Reštaurácia a Pizzeria Boccaccio Nitra
 • Hotel Kaštieľ **** Mojmírovce
 • Hotel *** Sorea Urán Tatranská Lomnica
 • Hotel Vion Zlaté Moravce
 • Kaštieľ Chateau Appony **** Oponice
 • Hotel Elizabeth **** Trenčín
 • Hotel Astrum Laus **** Levice
 • Kúpele Rajecké Teplice – Aphrodite Spa ***
 • Wellness Hotel Patince****
 • Hotel  AUTO JAS **** Nitra