Kontaktná osoba

Ing. Ladislav Blaškovič​​, riaditeľ

+421 33 7726 431
blaskovic.ladislav@gmail.com
www.hastropy.sk

Fakturačné údaje

Hotelová akadémia
Stromová 34
921 01 Piešťany

IČO: 00162019
DIČ: 2020530710
IČ DPH:

Hotelová akadémia

Predstavenie školy

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch je moderná škola s krédom profesionality, ktorá je prvou hotelovou školou na Slovensku. Škola ponúka moderný spôsob výučby cudzích jazykov, odborných ekonomických predmetov a praktických odborných predmetov, vrátane nových ako je Barmanstvo a Baristika. Absolvent školy získa okrem odborných, jazykových, ekonomických vedomostí a praktických zručností preukaz sprievodcovskej činnosti. Škola organizuje množstvo gastronomicko-spoločenských podujatí: Gastro Vianoce, Ples hotelákov, slávnostné bankety a recepcie, charitatívne podujatia s nadáciou Kvapka nádeje a enviromentálne podujatia napr. Hodina Zeme. Každoročne organizuje odborné súťaže: Mladý someliér, Tea Tender a Barista Cup.  Žiaci školy sa zúčastňujú barmanských, baristických someliérskych a gastronomických súťaží – Slovak Barista Cup, Eurocup Prešov, Pivný festival Trenčín, Junior barista, Ahol cup Ostrava, Gastrofestival Nitra, Oheň náš darca Kežmarok, kde pravidelne získavajú popredné umiestnenia. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vybralo v roku 2016 našu školu na realizáciu gastroservisu podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade Európy.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6323 K hotelová akadémia
 • 6317 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií

Partneri školy

Zoznam partnerov školy:

 • Horezza a.s Piešťany
 • BNN Group s.r.o. Hlohovec
 • Tatra united corporation a.s. Piešťany
 • Cafe Cairo s.r.o. Piešťany
 • Penzión Diana s.r.o. Piešťany
 • Kursalón s.r.o Piešťany
 • ESPA LINE s.r.o. Piešťany
 • Merk Reality a.s. Bratislava
 • TM Centro s.r.o. Piešťany
 • OSP Slovensko s.r.o. Ivánka pri Nitre
 • Zuckmann Villa s.r.o.  Piešťany
 • Heavy soul s.r.o. Piešťany
 • KOCH – ART s.r.o. Ostrov
 • Slovenské liečebné kúpele Piešťany