Kontaktná osoba

MVDr. Jozef Šenko, riaditeľ

+421 51 773 26 79
jozef.senko@hapresov.edu.sk
www.hapresov.edu.sk

Fakturačné údaje

Hotelová akadémia
Baštova 32
080 01 Prešov

IČO: 00162191
DIČ: 2021240562
IČ DPH:

Hotelová akadémia

Predstavenie školy

Škola má dlhoročné skúsenosti v odbore, výborné výsledky, dobré meno a bohaté domáce i zahraničné kontakty a aktivity. Patrí medzi školy s vysokým domácim i medzinárodným kreditom, v ktorej sa spájajú tradície s budúcnosťou. Dlhodobo sa tu vyučuje len jeden študijný od­bor – hotelová akadémia. Nadobudnuté praktické zručnosti z odborných technologických predmetov, ekonomiky podniku, manažmentu a marketingu, schopnosti ko­munikácie v dvoch svetových jazykoch spoločne s teoretickými poznatkami umožňujú absolventom uplatniť sa v odbore hotelierstva a gastro­nómie na domácom i zahraničnom trhu práce.

Škola ponúka žiakom možnosť rozvíjať svoje zručnosti absolvovaním odborných kurzov, ako aj zapojiť sa do širokej škály mimoškolských činností. Je členkou Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky a Slovenskej barmanskej asociácie, aktívne spolupracuje s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve a Asociáciou kuchárov a cukrárov Slovenskej republiky. Žiaci školy, ktorá je už 25 rokov organizátorkou prestížnej medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov Eurocup, sa zúčastňujú mnohých súťaží doma i v zahraničí, kde získali viaceré významné ocenenia. Absolventi sa môžu po skončení štúdia uplatniť v odbore, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách ekonomického typu, v štúdiu cudzích jazykov, ale aj v iných príbuzných odboroch.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6323 K hotelová akadémia

Partneri školy

Zoznam partnerov školy:

 • Hotel Mercure, Bratislava
 • Hotel Bratislava, Bratislava
 • Hotel Yasmine, Košice
 • Hotel Havorná, Drienica
 • Hotel Torysa, Sabinov
 • Hotel Dukla, Prešov
 • Hotel Lineas, Prešov
 • Penzión Alex, Prešov
 • Penzión Átrium, Prešov
 • Penzión Zwicker, Prešov
 • Reštaurácia Floriánka, Prešov
 • Reštaurácia PlazaBeach, Prešov
 • Reštaurácia Modrá jedáleň, Prešov
 • Reštaurácia Club, Prešov
 • Reštaurácia La Cucaracha, Prešov
 • Reštaurácia Čierny barón, Prešov
 • Reštaurácia Farmer, Kapušany
 • Reštaurácia Staré dobré Mexiko, Prešov
 • Reštaurácia Harley´s Steak House, Prešov
 • Reštaurácia La Cantina, Veľký Šariš
 • Reštaurácia Šariš Park, Veľký Šariš
 • Reštaurácia VŠ internát, Prešov
 • Kaviareň Nicocafe, Prešov
 • MCK, Prešov