Kontaktná osoba

Ing. Helena Milčevová, riaditeľka

+421 41 70 10 412
riaditel@hazilina.sk
www.hazilina.sk

Fakturačné údaje

Hotelová akadémia
Hlinská 31
010 01 Žilina

IČO: 00158623
DIČ: 2020644923
IČ DPH:

Hotelová akadémia

Predstavenie školy

Príprava odborníkov v oblasti obchodu, gastronómie a s tým spojených služieb má na škole viac ako polstoročnú tradíciu. Hotelová akadémia v Žiline sa cez svoje študijné a učebné odbory podieľa pri výchove a vzdelávaní nižšieho a stredného manažmentu pre hotely, reštaurácie a ďalšie zariadenia poskytujúce  gastronomické služby a služby v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu. V regióne Horné Považie má významné postavenie medzi strednými odbornými školami. Stále sa rozvíja a modernizuje. Charakteristickým znakom školy je vysoká odborná úroveň, čo každoročne potvrdzujú výborné hodnotenia žiakov v rôznych domácich a medzinárodných súťažiach, na ktorých sa študenti školy zúčastňujú. Cez opakované zahraničné projekty si škola buduje dobré meno aj za hranicami Slovenska. Škola poskytuje aj akreditované vzdelávacie programy, ktorými sa účastníci ďalšieho vzdelávania pripravujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti v povolaní kuchár, čašník. Ide o akreditované vzdelávacie programy, ktoré vedú k úplnej kvalifikácii. Prostredníctvom Slovenskej barmanskej asociácie,  asociácie someliérov a baristov  poskytuje svojim študentom, absolventom ako aj ďalším záujemcom barmanské, baristické a somelierske kurzy, prostredníctvom ktorých účastníci získavajú čiastočnú kvalifikáciu.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6323 K hotelová akadémia
 • 6444 K čašník, servírka
 • 6445 K kuchár
 • 6324 M manažment regionálného CR
 • 6444 H čašník, servírka
 • 6445 H kuchár
 • 2964 H cukrár
 • 6421 L spoločné stravovanie

Partneri školy

Zoznam partnerov školy:

 • Slov.lieč.kúpele, Rajecké teplice – Afrodite Hotel  Palace
 • OSŽ Slovakia- Hotel Skalka, Rajecké Teplice
 • Holiday Inn, Kongres Hotel Žilina
 • Villa Nečas, Žilina
 • Gastrofresh,s.r.o.- Living Restaurant, Žilina
 • White Onion Restaurant, Žilina
 • Fresh One Restaurant, Žilina
 • BUENO GUSTO RESTAURANT, Žilina
 • Penzión Central Park, Žilina
 • Reštaurácia PALATÍN, Bytča
 • HELLAS,s.r.o.- Restaurant Gallery, Bytča
 • Dubná Skala Hotel, Žilina
 • Kaštieľ Gbeľany, s.r,o., CHĀTEAU GBEĽANY
 • Hotel Grand, Žilina,
 • La Cultura Reštaurácia & Caffe Žilina
 • IL Padrino Ristorante, Žilina
 • Hotel SOREA Marmot, 031 01 Demänovská Dolina
 • Hotel LESNA, HILLS, FORTON, Stará Lesná