Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií

Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa
Kontaktná osoba

PhDr. Zuzana Palenčíková PhD., vedúca katedry

+421 37 640 8876

zpalencikova@ukf.sk
www.kcr.fss.ukf.sk

Fakturačné údaje

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií

Dražovská 4
949 01 Nitra

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Vysoká škola

Predstavenie školy

Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa

Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre ponúka akreditované bakalárske štúdium v programe Regionálny cestovný ruch, ktoré je intenzívne prepojené s podnikovou sférou cestovného ruchu. Špecifikom štúdia je jeho variant poskytovaný čiastočne v maďarskom jazyku, štúdium vybraného stredoeurópskeho jazyka (poľský, maďarský, český) a súvislá trojmesačná odborná prax v rámci širokej siete zmluvných podnikov a inštitúcií cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Dôraz na praktickú prípravu v partnerských podnikoch a inštitúciách cestovného ruchu ako aj členstvo katedry v renomovaných profesijných organizáciách cestovného ruchu (ZHR SR, SACKA) je garanciou intenzívneho kontaktu katedry s odborníkmi cestovného ruchu a prostriedkom integrácie nových trendov do procesu vzdelávania. Naši absolventi nájdu uplatnenie na juniorských a stredných manažérskych pozíciách (napr. prevádzkar, vedúci recepcie, manažér predaja, marketingový pracovník, manažér podujatí, destinačný manažér, vedúci TIC), prípadne môžu v cestovnom ruchu podnikať.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 •  8.1.1. Cestovný ruch (Bc.)

Partneri školy

Partneri školy – hotely:

 • Hotel Devín****, Bratislava
 • Hotel Ústav vzdelávania a služieb***, Bratislava
 • Mercure Bratislava Centrum Hotel, Bratislava
 • Wellness Hotel Diplomat****, Rajecké Teplice
 • Wellness Hotel Repiská***, Demänovská dolina
 • Hotel Therma****, Dunajská Streda
 • RESIDENCE HOTEL & CLUB, Donovaly
 • Hotel Mikádo****, Nitra
 • Wellness Hotel Patince****, Patince
 • Hotel PARK****, Dolný Kubín
 • Ibis Bratislava Centrum Hotel, Bratislava
 • Hotel Dubná Skala****, Žilina
 • Hotel CROCUS, Štrbské Pleso
 • Hotel Tevel***, Sládkovičovo
 • Hotel Impiq, Trnava
 • Kaštieľ Mojmírovce***, Mojmírovce

Partneri školy – kúpeľné podniky:

 • Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Partneri školy – Oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu:

 • Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 • OOCR Stredné Slovensko
 • OOCR Podunajsko
 • KOCR Košický kraj
 • Bratislavská organizácia cestovného ruchu
 • OOCR Horná Nitra – Bojnice

Partneri školy – cestovné kancelárie:

 • Satur Travel
 • Exit Travel Club
 • Happy Travel
 • Viliam Turan TURANCAR