Katedra turizmu a hotelového manažmentu

Kontaktná osoba

Doc. Ing. Anna Šenková, PhD., vedúca katedry

+421 51 48 80 591

anna.senkova@unipo.sk
www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/katedry/kat-turizmu

Fakturačné údaje

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

Konštantínova ul. 16
080 01 Prešov

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ DPH: SK2020980082

Vysoká škola

Predstavenie školy

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu, Katedra turizmu a hotelového manažmentu.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove (predtým Fakulta manažmentu) je jedinou ekonomickou fakultou v prešovskom kraji. Fakulta poskytuje v študijnom odbore Ekonómia a manažment univerzitné štúdium v študijných programoch v oblasti manažmentu, ekonomiky, obchodu, marketingu, cestovného ruchu, vrátane environmentálnej špecializácie manažmentu. Dlhoročné vysoké počty uchádzačov o štúdium sú nespochybniteľným dôkazom atraktivity fakulty. Fakulta dlhodobo patrí medzi najväčšie fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a zároveň patrí medzi najväčšie fakulty ekonomického typu na Slovensku. Fakulta manažmentu sa úspešne zapája do riešenia domácich a zahraničných výskumných projektov, vydáva vedecký fakultný časopis Journal of Management and Business: Research and Practice,  pravidelne organizuje medzinárodné vedecké konferencie a  podieľa sa na organizácii ďalších medzinárodných konferencií. O internacionalizácii štúdia svedčí aj fakt, že zahraniční študenti tvoria viac ako 20 % z celkového počtu študentov. Študenti môžu časť štúdia absolvovať v zahraničí napríklad prostredníctvom programu Erasmus+. V súčasnosti má fakulta podpísaných viac ako 60 medziinštitucionálnych dohôd s univerzitami v 17 krajinách Európy.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych študijných programov v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Bakalársky študijný program Manažment v dennej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment, v špecializácii:

 • manažment ľudských zdrojov
 • manažment turizmu a hotelierstva
 • environmentálny manažment
 • digitálny marketing
 • manažérska informatika

Bakalársky študijný program Manažment v externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment, v špecializácii:

 • manažment ľudských zdrojov
 • manažment turizmu a hotelierstva
 • digitálny marketing

Bakalársky študijný program Obchodný manažment a marketing v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment, v špecializácii:

 • digitálny marketing
 • obchod, marketing a psychológia obchodu

Bakalársky študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Magisterský  študijný program Manažment v dennej  forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment, s 5 povinne voliteľnými blokmi predmetov špecializujúcich študentov na 1 z oblastí prehlbujúceho učiva:

 • manažment ľudských zdrojov
 • obchod, marketing a psychológia obchodu
 • manažment turizmu a hotelierstva
 • manažérska informatika
 • environmentálny manažment

Magisterský  študijný program Manažment v externej  forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment, s 3 povinne voliteľnými blokmi predmetov špecializujúcich študentov na 1 z oblastí prehlbujúceho učiva:

 • manažment ľudských zdrojov
 • obchod, marketing a psychológia obchodu
 • manažment turizmu a hotelierstva

Študijné programy majú za cieľ rozvíjať u študentov predpoklady uplatnenia sa podľa svojich schopností v ekonomických oblastiach a pozíciách v podnikoch a verejných organizáciách, ako kvalifikovaní odborníci v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a kúpeľníctva.

Partneri školy

Zoznam partnerov školy:

 • Alexandra Hotel ****
 • Asociácia Duálneho Vzdelávania
 • Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • ATANA club, s. r. o.
 • Atena – Personal Consulting s. r. o.
 • BAMIDA, s. r. o.
 • Bardejovské Kúpele a. s.
 • COOP Jednota Prešov, s. d.
 • COUPONZONE, s. r. o.
 • Dukla Destination n. o.
 • EKO-FBB, s .r. o.
 • ELCOM, s. r. o.
 • Energia plus s. r. o.
 • FECUPRAL, spol. s r. o.
 • FusionGroup, s. r. o.
 • Environmentálna Energetická Agentúra, n. o.
 • GEMOR FASHION s. r. o.
 • GOHR, s. r. o.
 • HARČÁR a partneri s. r. o.
 • HILTI Slovakia spol. s .r. o.
 • Hotel DIXON ****
 • Hotel Dukla, a. s.
 • Hotel *** SOREA TITRIS
 • CHIMNEY´S, s. r. o.
 • IT-Solution4You, s. r. o.
 • InSAR Technology
 • JSP consult, a.s.
 • KuGu PARTNERS
 • KOCR Severovýchod Slovenska – Krajská organizácia cestovného ruchu
 • Kúpele Nový Smokovec a. s.
 • Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s.
 • KVETY.SK s. r. o.
 • Learn2Code, o. z.
 • MCK+ s. r. o.
 • Mesto Lipany
 • Mesto Veľký Šariš
 • Mesto Vysoké Tatry
 • Metrostav Slovakia a. s.
 • Motor-Car Prešov, s. r. o.
 • Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ
 • MXM, spol. s. r. o.
 • Obec Kvakovce – Obecný úrad
 • OOCR Šariš – Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš
 • Opálové bane Libanka, s. r. o.
 • Outdoorpark, s. r. o
 • PEhAES, spol. s r. o.
 • Pharmacy – BR, spol. s r. o.
 • PK Auto, spol. s. r. o.
 • PKO Prešov
 • Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.
 • PRELIKA, a. s.
 • Promiseo, s. r. o.
 • Rocks, s. r. o.
 • SAD Prešov a. s.
 • Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.
 • SCHNEIDER Pharma, s .r. o.
 • SLOVEXA PD – Kapušany, s. r. o.
 • Smash, s. r. o.
 • Sociálna poisťovňa Prešov
 • SPINEA, s. r. o.
 • Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou Prešov
 • TOMARK, s. r. o.
 • Vector Invest, s. r. o.
 • Výskumno-vzdelávacie centrum bioenergie
 • Zväz automobilového priemyslu SR
 • Zväz cestovného ruchu SR