SOŠ hotelových služieb a obchodu Bratislava

Kontaktná osoba

Mgr. Terézia Ochabová, riaditeľka

+421 2 44 88 35 91
terezia.ochabova@sos-panty.sk
www.sos-panty.sk

Fakturačné údaje

SOŠ hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9
831 06 Bratislava

IČO: 00893471
DIČ: 2020879652
IČ DPH:

Stredná odborná škola

Predstavenie školy

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava vznikla pred 40 rokmi na základoch jej predchodcu SOU obchodného. Dôležitým medzníkom v jej živote bolo otvorenie školského roka 1. 9. 1990 v novom objekte na adrese Na pántoch 9, v Bratislave, čo znamenalo pre školu veľmi veľa. Získali sa tak materiálne a priestorové podmienky pre ďalšie skvalitňovanie výchovnovzdelávacieho procesu a komplexnej prípravy žiakov na povolanie nie len v oblasti obchodu, ale aj v gastronómii a v službách. Postupne sa vyprofilovala na mimoriadne úspešnú Strednú odbornú školu, kde si žiaci môžu svoje vedomosti rozvíjať v študijných odboroch: kuchár, čašník, servírka, pracovník v hotelierstve a CR, pracovník marketingu blok učiva: obchod, CR, obchod a diplomatické služby, obchod a ekonómia, v 5 ročnom ŠO hotelová akadémia a v učebných odboroch: kuchár, čašník, servírka, cukrár. Absolventi  SOŠ HSaO sa tak stávajú kvalifikovanými pracovníkmi so širokým odborným profilom profesionálnych zručností v oblasti gastronómie a služieb, schopnosťou komunikovať v 2 svetových jazykoch a sú pripravení na zvládnutie riadenia samostatných podnikateľských jednotiek typu reštaurácia, hotel, cestovná kancelária. Pre zvýšenie atraktívnosti štúdia na našej  SOŠ HSaO každoročne organizujeme rôznorodé podujatia zamerané na podporu a rozvoj odborných zručností:

 • Medzinárodnú súťaž v odboroch kuchár, čašník, cukrár, barman, pracovník marketingu
 • Dni odborných zručností na SOŠ HSaO
 • Dni otvorených dverí
 • Zrkadlenie v čase a pod.

Účasť na súťažiach – SWEETCUP Prešov, Medzinárodná súťaž Krakov, Gastro Danubius.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6323 K hotelová akadémia
 • 6432 K pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu
 • 6445 K kuchár
 • 6444 K čašník, servírka
 • 6405 K pracovník marketingu
 • 2964 H cukrár
 • 6445 H kuchár
 • 6444 H čašník, servírka

Partneri školy

Partneri školy – hotely:

 • Hotel GATE ONE
 • Hotel FALKENSTEINER
 • Hotel TATRA
 • Hotel LOFT
 • Hotel APOLLO
 • Hotel CHOPIN
 • Hotel ARCADIA
 • REDUTA

Partneri školy – reštaurácie:

 • MATYŠÁK
 • DANUBIUS
 • ZLATÝ BAŽANT
 • ZELENÝ STROM
 • KONÍČEK
 • PIZZA MIZZA

Partneri školy – organizácie:

 • Ministerstvo zahraničných vecí
 • Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Cukráreň IHRO
 • Cukráreň DANELA