SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

Kontaktná osoba

PaedDr. Helena Hrnčiarová, riaditeľka

+421 45 524 4422
hrnciarova.hela@soshotel.sk
www.soshotel.sk

Fakturačné údaje

SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351
960 01 Zvolen

IČO: 37890115
DIČ: 2021683235
IČ DPH:

Stredná odborná škola

Predstavenie školy

Škola je komplexným vzdelávacím zariadením, ktoré poskytuje teoretické vzdelávanie, praktické vzdelávanie, zamerané na služby, obchod, hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch, ale aj v následnom odbornom vzdelávaní s možnosťou flexibilného využitia rôznych stupňov vzdelávania. Škola poskytuje aj odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov, odborných seminárov, doplnkového vzdelávania pre profesné organizácie, živnostníkov, firmy i ÚPSVaR. Škola poskytuje možnosť vykonať skúšky odbornej spôsobilosti. Praktické vyučovanie a odborná prax sa realizuje vo vlastných prevádzkach školy, ktoré sú nadštandardne vybavené novými technológiami, prístrojmi, náradiami, prípravkami, rôznymi materiálmi a zariadeniami, sú to Hotel Academic a reštaurácia Season home cooking, ktorá sa zameriava na modernú domácu kuchyňu, zameranú na využitie sezónnych produktov. Škola sa zapája do projektov – Erasmus+, Mládež pre Európu, OP Vzdelávanie. Študenti sa zúčastňujú 3 – 5 mesačných zahraničných odborných stáží v SRN, Taliansku, Švajčiarsku, Rakúsku, Veľkej Británii. Škola sa zúčastňuje súťaží doma i v zahraničí, kde dosahuje vynikajúce úspechy, čo je výsledkom kvalitného odborného vzdelávania a prípravy. Škola spolupracuje s prestížnymi slovenskými kuchármi, barmanmi, baristami, ktorí zabezpečujú i tréningy pre študentov a majstrov odbornej výchovy v rámci ich odbornej prípravy.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
 • 6323 K hotelová akadémia
 • 6444 K čašník, servírka
 • 6445 K kuchár
 • 6444 H čašník, servírka
 • 6445 H kuchár
 • 2964 H cukrár
 • 6421 L spoločné stravovanie

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi sa uplatňujú vo svojom odbore doma i v zahraničí. Škola nevedie evidenciu ich uplatnenia. Ako príklad o uplatnení sa na trhu práce uvádzame našich dvoch najúspešnejších barmanov Adrián Michalčík a Marika Debnárová, ktorí sa zúčastnili a reprezentovali Slovensko a Česko na najprestížnejšej barmanskej súťaži Diageo Reserve World Class a klasifikovali sa až do svetového výberu na Miami (Florida), kde sa dokonca Adrián Michalčík prebojoval do prvej šestky. Mnohí naši študenti zastávajú manažérske pozície v prestížnych baroch a reštauračných zariadeniach, napr. Adam Bursík v Singapure.

Partneri školy

Partneri školy – vlastné zariadenie – Hotel Academic:

 • Kapacita – 23 hotelových izieb
 • Reštaurácia Gallery
 • Lounge bar
 • VIP salónik
 • Kongresová miestnosť – kapacita 60 miest
 • Kaviareň FauxPas
 • Piváreň Derby

Partneri školy – hotely:

 • Wellness Hotel Kaskády, Sielnica
 • Hotel Sitno, Vyhne
 • Hotel Poľana, Zvolen
 • Bistro Chef, s.r.o., Zvolen
 • Reštaurácia a kaviareň ZVOLENKA, Zvolen
 • Tenis Centrum, Zvolen
 • Pizza Piano, Zvolen