Kontaktná osoba

Ing. Martina Zeteková, riaditeľka

+421 55 632 3475
skola@sosbocatiuske.sk
www.sosbocatiuske.edupage.org

Fakturačné údaje

SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia
Bocatiova 1
040 01 Kosice

IČO: 35570172
DIČ: 2022109639
IČ DPH:

Stredná odborná škola

Predstavenie školy

SOŠ Jána Bocatia Košice.

Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať študentov do sféry obchodu, gastronomických služieb, hotelierstva, cestovného ruchu, služieb v oblasti podnikania, výživy a športu a na ďalšie štúdium na vysokých školách s príslušným zameraním. Ponúkame:

 • 3 mesačné odborné stáže v Nemecku, Taliansku
 • spoluprácu so zahraničnými školami prostredníctvom zahraničných projektov
 • vodičský preukaz
 • osvedčenie „sprievodca cestovného ruchu“
 • účasť vo floorbalovom družstve
 • škola ponúka služby v oblasti cateringu

Medzi súťaže, do ktorých sa naša škola zapája patria: Medzinárodný veľtrh cvičných firiem V4, Eurocup Prešov, Zemplínsky kuchár, Cassovia cup.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6444 H čašník, servírka
 • 6445 H kuchár
 • 6451 H aranžér
 • 6460 H predavač
 • 2951 M výživa a šport
 • 6442 K obchodný pracovník
 • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
 • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – letuška/ steward
 • 6445 K kuchár
 • 6444 K čašník, servírka
 • 6323 K hotelová akadémia
 • 6421 L spoločné stravovanie
 • 6411 L prevádzka obchodu

Partneri školy

Partneri školy:

 • Hotel Hilton
 • Hotel Košice
 • Reštaurácia Lokomotíva
 • Nemocnica Šaca
 • Športové gymnázium
 • Hypermarket Tesco
 • Technická univerzita
 • Precise-Strojárenská