Kontaktná osoba

Ing. Ľudmila Verčimáková, riaditeľka

+421 41 432 15 90
sekretariat@sosca.sk
www.sosca.sk

Fakturačné údaje

SOŠ obchodu a služieb Čadca
Ul. 17 novembra 2579
022 01  Čadca

IČO: 00695041
DIČ: 2020560355
IČ DPH:

Stredná odborná škola

Predstavenie školy

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci svoju bránu otvorila prvýkrát už v školskom roku 1959/1960. Zriaďovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj. Počas štúdia majú žiaci možnosť absolvovať barmanský, baristický a someliersky kurz a získať osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Pripravované  projekty sú zamerané na mobilitu žiakov do nemecky a anglicky hovoriacich krajín. Škola má široké zameranie v oblasti hotelového manažmentu, gastronómie a ďalších služieb. Ponúkame aj príležitosti k cestovaniu a získavaniu nových skúseností a to prostredníctvom niekoľkomesačnej zahraničnej praxe v hoteloch a reštauráciách na Cypre, Rodose, Kréta, ale aj vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku a Švajčiarsku. V uplynulom školskom roku sa podarilo žiakom našej školy získať tretie miesto v celoslovenskej súťaži CHUŤ KÓREY, ktorú organizovalo Veľvyslanectvo Kórejskej republiky na Slovensku. K ďalším úspechomsú popredné umiestnenia na uvedených súťažiach: Žilinská gastronomická jeseň, TOP Cukrár, Súťaž o najkrajšiu tortu Slovenska, v  kaderníckych a kozmetických súťažiach, v barmanských súťažiach –  Casovia Cup a Nicolaus Cup.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
 • 6323 K hotelová akadémia
 • 6444 K čašník, servírka
 • 6445 K kuchár
 • 6444 H čašník, servírka
 • 6445 H kuchár
 • 2964 H cukrár
 • 6421 L spoločné stravovanie

Partneri školy

Partneri školy:

 • Hotel Marlene, Oščadnica
 • SELINAN, Žilina
 • Syn Care, Čadca
 • Zdenko Šutý, Kys.Lieskovec
 • Richtár, Zborov n.Bystricou
 • Alena Čelková, Kys.N.Mesto
 • Rest. Bar Artemis, Turzovka
 • Rofis Gastro, Kys.N.Mesto
 • František Matys, Čadca
 • Eva Matysová, Čadca
 • Manier, Čadca
 • MIA, Krásno n. Kysucou
 • J.Koczová-LYJA, Kys.N.Mesto