Kontaktná osoba

PaedDr. Darina Šulková, riaditeľka

+421 33 555 2636
sulkova.darina@zupa-tt.sk
www.sosos-trnava.sk

Fakturačné údaje

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Lomonosovova ul. č.6
918 54 Trnava

IČO: 00893412
DIČ: 2021133851
IČ DPH:

Stredná odborná škola

Predstavenie školy

SOŠ obchodu a služieb v Trnave pripravuje žiakov na odborný výkon ich budúceho povolania. Škola disponuje modernými a odbornými učebňami, dielňami, vlastnými kozmetickými a kaderníckymi salónmi, jedálňou s obsluhou, veľkou telocvičňou a športovým areálom, v ktorom majú žiaci možnosť športového vyžitia. Škola sa zapája do projektov financovaných zo zdrojov EÚ a využíva ponuky súťaží a projektov Trnavského samosprávneho kraja. Študenti majú možnosť vykonávať odbornú prax nielen v dielňach školy, ale aj v partnerských organizáciách, s ktorými škola spolupracuje. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6425 K kaderník – vizážista
 • 6362 M kozmetička a vizážistka
 • 6446 K kozmetik
 • 6445 K kuchár
 • 6444 K čašník, servírka
 • 6405 K pracovník marketingu
 • 2977 H cukrár, kuchár
 • 6445 H kuchár
 • 6444 H čašník, servírka
 • 6456 H kaderník
 • 3355 H stolár
 • 3678 H inštalatér
 • 6403 L podnikanie v remeslách   a službách
 • 3659 L stavebníctvo
 • 6426 L vlasová kozmetika

Partneri školy

Partneri školy:

 • Šimák zámok Pezinok
 • Holiday Inn Trnava
 • LONDON Boutique hotel & Restaurant
 • Lindner Mobilier s.r.o
 • KOMPLET SLOVAKIA s.r.o.
 • GLAM-OUR profesionálny salón krásy