SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Krajčov, riaditeľ

+421 45 672 4450
miroslavk43@gmail.com
www.hotelovkazh.edupage.org

Fakturačné údaje

SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom
Jilemnického 1282
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 37890085
DIČ: 2021686106
IČ DPH:

Stredná odborná škola

Predstavenie školy

SOŠ obchodu a služieb  v Žiari nad Hronom pripravuje kvalifikovaných žiakov na prácu v oblasti obchodu, služieb, podnikania, spoločného stravovania a cestovného ruchu. Naši absolventi úspešne študujú na vysokých školách ekonomického i humanitného zamerania, pracujú v službách doma aj v zahraničí, sú schopní komunikovať v dvoch svetových  jazykoch. Máme úspešne ukončené projekty: „Modernizácia vzdelávacieho procesu v oblasti gastronómie“ Z ESF, „Brána jazykov otvorená“, „Kultúra a kuchyňa nás spájajú“, podnikateľské vzdelávanie „Kým nie je neskoro“, projekty v rámci programu Erasmus+  „Spoznajme originalitu talianskej gastronómie“ a „Mládež a tradície otvárajú hranice“.

Už počas štúdia sa môžu zúčastniť praxe a stáží v zahraničí vo Francúzsku, Taliansku, Švajčiarsku, Korzike, Rhodose, Kréte a Kose. Majú možnosť absolvovať rôzne odborné kurzy (barman, barista, somelier, animátor, cukrár) a súťažiť na prestížnych odborných súťažiach národného i medzinárodného charakteru, kde sa umiestňujú takmer vždy na popredných priečkach. Každoročne školu úspešne reprezentujú na súťažiach ako nap. Eurocup Prešov, Cassovia Cup Košice, Four Fest Euroakademik Gastro Rimavská Sobota, Metro HOReCa kuchársky päťboj, Gastro Cup Banská Bystrica, Barista Junior Nové Zámky, Coffe Cup Bratislava, Stredoškolská odborná činnosť a iné. Počas štúdia žijú bohatým kultúrnym, spoločenským a športovým životom, navštevujú zahraničné metropoly (Londýn, Paríž, Viedeň, Praha) a každoročne usporadúvajú Gastrofestival – festival dobrých jedál, chutí a vôní, ktorý sa stal obľúbeným podujatím navštevovaným širokou verejnosťou z celého regiónu.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6323 K hotelová akadémia – päťročný študijný odbor
 • 6352 M obchod a podnikanie – štvorročný študijný odbor
 • 6489 H hostinský, hostinská – trojročný učebný odbor
 • 6456 H kaderník – trojročný učebný odbor
 • 6421 L spoločné stravovanie – dvojročné nadstavbové štúdium
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách – dvojročné nadstavbové štúdium

Partneri školy

Partneri školy:

 • Hotel LUNA  Žiar nad Hronom
 • Hotel Termál Vyhne
 • Hotel Sitno Vyhne
 • Hotel Tenis Zvolen
 • Hotel Kaskády Sielnica
 • Slovenská barmanská asociácia
 • Asociácia someliérov SR
 • Škola baristu
 • Švajčiarsko-slovenské združenie pre rozvoj CR pri Katedre CR EF UMB Banská Bystrica
 • J.Holle, s.r.o. Brezno
 • Klub mladých kuchárov a cukrárov
 • ESA sol Europe service agency, Vergano Taliansko