Kontaktná osoba

Mgr. Tomáš Mikula, riaditeľ

+421 905 188 822
viahumana@viahumana.sk
www.viahumana.sk

Fakturačné údaje

Súkromná stredná odborná škola Via Humana
Kráľovská 11
909 01 Skalica

IČO: 36088978
DIČ: 2021065002
IČ DPH:

Stredná odborná škola

Predstavenie školy

Súkromná SOŠ VIA HUMANA Skalica

Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Skalica patrí medzi prvé neštátne školy na Slovensku, vznikla v roku 1992. Počas svojho pôsobenia na vzdelávacom trhu dokázala svoju opodstatnenosť a patrí k progresívnym školám. Od začiatku konkuruje svojou filozofiou, metódami práce i prístupom k študentom. Škola sa riadi heslom MODERNÁ ŠKOLA – VÝNIMOČNÝ ŠTUDENT a v rámci toho  napĺňa cieľ – inováciami vytvárať moderný výchovno-vzdelávací systém. Prioritou školy je pripraviť svojich absolventov v každom z odborov pre prax a trh práce, preto sa sústreďuje na podporu predmetov s praktickým obsahom, kde sa zvýrazňuje prepojenie na podnikateľskú sféru a potreby moderného sveta. V rámci svojej práce so žiakmi sa sústreďuje aj na posilňovanie flexibility žiaka, komunikáciu v cudzích jazykoch, rozvoj kritického myslenia, prehlbovanie komunikačných techník, vedenie k podnikateľskému a ekonomickému mysleniu žiaka ako i schopnosti riešiť problémové úlohy. V práci školy si vedenie zakladá na zaraďovaní aj informálneho vzdelávania a rozvoj školy prostredníctvom projektov zameraných na zlepšovania materiálneho vybavenia a inovácii školského vzdelávacieho programu a najmä na komunikácia s podnikateľským prostredím.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6354 M 01 služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo
 • 6354 M 03 služby a súkromné podnikanie – marketing
 • 6355 M služby v cestovnom ruchu
 • 6329 M 01 obchodné a informačné služby: medzinárodné obchodné vzťahy
 • 6329 M 03 obchodné a informačné služby: informatika a informačné systémy
 • 2951 M výživa a šport

Partneri školy

Partneri školy:

 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Barmanská asociácia Slovenskej republiky
 • Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 • Cisco Systems Slovakia
 • CKM Systems
 • Slovenská informatická spoločnosť
 • Prvá cestovná agentúra Skalica
 • Reštaurácia Srdiečko Skalica
 • Restaurant Vináreň Pri hájku Skalica
 • Hotel sv. Michal Skalica
 • Restaurant u Radnice Skalica