Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ako sa stať členom?

Členstvo v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska vzniká na základe podania riadne vyplnenej prihlášky. Každú prihlášku posudzuje a schvaľuje Prezídium zväzu. Rozhodnutie Prezídia AHRS je doručené žiadateľovi písomne. Členom zväzu sa uchádzač oficiálne stáva uhradením zápisného a členského príspevku.

V Asocicácii hotelov a reštaurácií Slovenska sú možné tieto formy členstva:

riadnym členom môže byť fyzická alebo právnická osoba (v prípade právnickej osoby tvorenej samostatnými organizačnými jednotkami, či už s plnou alebo čiastočnou právnou subjektivitou, je členom každá samostatná organizačná jednotka tzv. kolektívne členstvo), ktorá pôsobí v hotelierstve alebo v pohostinstve a je reprezentovaná štatutárnym zástupcom; výhody spojené s riadnym členstvom právnickej osoby v asociácii môžu využívať všetci zamestnanci jej organizačných jednotiek.

pridruženým členom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o spoluprácu s asociáciou a jej členmi. Pridruženým členom sa pre účely stanov rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, bola prijatá za člena asociácie a napĺňa jedno z kritérií:

  • je dodávateľom tovarov a služieb smerujúcich vo významnej miere do oblasti cestovného ruchu, resp. svojim zameraním príp. pôsobením významne ovplyvňuje oblasť cestovného ruchu
  • získala podľa stanov štatút garantovaného dodávateľa. Štatút garantovaného dodávateľa schválený valným zhromaždením je neoddeliteľnou súčasťou stanov.

odborné školy vzdelávacie inštitúcie a neziskové právnické osoby

nezávislá fyzická osoba

Nezávislou fyzickou osobou sa rozumie občan, ktorý súhlasí so stanovami, bol prijatý za člena asociácie a jeho funkčné (pracovné) zaradenie, či majetkové prepojenie v rámci jeho podnikateľskej činnosti nie je realizované v oblasti cestovného ruchu.

 

› Riadne vyplnenú prihlášku je možné podať:

  • jej zaslaním na našu poštovú adresu: 

        Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

        Bajkalská 25

        821 01 Bratislava

  • zaslaním scanu prihlášky na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

V prípade, ak máte ohľadne členstva alebo vypĺňania prihlášky otázky, sme vám k dispozícii na:

t.č. 02/58 233 386 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

PRIHLÁŠKY NÁJDETE TU.