Vážený/á podnikateľ/ka,

za účelom spracovania komplexnej systematickej štúdie zameranej na získanie rozsiahlych poznatkov o vplyve vybraných globálnych kríz 21. storočia na podnikateľské subjekty a podnikateľské prostredie Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníku.

Údaje v dotazníku sú zbierané anonymne a budú využité len na vedecké účely s cieľom navrhnúť odporúčania pre príslušné ministerstvá v oblasti podpory podnikania v krízových situáciách pre prípad nastania obdobnej krízy. Úlohou návrhov bude flexibilnejšie a rýchlejšie nastavenie foriem pomoci podnikateľom.

Partnermi prieskumu sú Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) pod gesciou Mgr. Martina Novotného,  Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) pod gesciou Ing. Martina Lindaja, MBA, LL.M. a Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR) pod gesciou Mgr. Radoslava Olivera Košíka, LL.M.
Partnermi prieskumu sú Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) pod gesciou Mgr. Martina Novotného,  Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) pod gesciou Ing. Martina Lindaja, MBA, LL.M. a Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR) pod gesciou Mgr. Radoslava Olivera Košíka, LL.M.
doc. Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD. (docentka, zakladateľka Centra rodinného podnikania)
Ing. Adrián Čakanišin (doktorand)
 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra cestovného ruchu
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.
 
Priemerný čas dokončenia je 15 – 20 minút.
 
Za Váš čas a ochotu vám vopred ďakujeme!