Hlavným cieľom súťaže je:

  • oceniť prácu manažérov a zamestnancov v  hotelových zariadeniach
  • formovať osobnosti v hotelierstve a gastronómii so širším spoločenským záberom
  • podporovať hotelierstvo a gastronómiu prostredníctvom hodnotenia verejnosti
  • motivovať k zvyšovaniu kvality a úrovne poskytovaných služieb
  • prezentovať povolania a motivovať mladých ľudí pre prácu v hotelierstve a gastronómii
  • posilňovať význam hotelierstva navonok
  • prezentovať profesijnú organizáciu Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

HOTELIÉR ROKA

Súťaž nadväzuje na tradície súťaže Hotel a Reštaurácia roka, ktorú založil predchodca asociácie Zväz hotelov a reštaurácií SR v roku 1997. Súťažné kritériá HOTELIÉR ROKA z roku 2017 boli vynovené v roku 2020. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska.

Nominovať súťažiacich do jednotlivých kategórií je možné do 31. 05. 2024. Do ďalšieho hodnotenia v súťaži postupujú nominanti, ktorí do 30. 06. 2024 vyplnia a doručia sekretariátu asociácie požadované informácie a dokumenty uvedené v časti  kritériá súťaže.

HOTEL ROKA

Súťaž nadväzuje na tradície súťaže Hotel a Reštaurácia roka, ktorú založil predchodca asociácie Zväz hotelov a reštaurácií SR v roku 1997. Vynovené kritériá sa v roku 2020 doplnili o nové súťažné kategórie pre HOTEL ROKA v 6 kategóriách. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska.

Nominovať súťažiacich do jednotlivých kategórií je možné do 31. 05. 2024. Do ďalšieho hodnotenia v súťaži postupujú nominanti, ktorí do 30. 06. 2024 vyplnia a doručia sekretariátu asociácie požadované informácie a dokumenty uvedené v časti  kritériá súťaže.