Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania.

Hlavným cieľom tohto systému je zvýšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce a pomoc pre zamestnávateľov získať kvalifikovaných pracovníkov.

1
odborov
1
zamestnávateľov
1
škôl
1
študentov
1
absolventov

Čo je duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Čím je tento systém výnimočný?

Predovšetkým tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

Komplexný prehľad informácií o duálnom systéme pre zamestnávateľov, školy a žiakov nájdete na stránkach dualnysystem.sk.

Neprehliadnite

Detailné kroky optimálneho zapojenia do DUÁLU