• 6468 F – pomocník v kuchyni
  • 6444 H – čašník, servírka
  • 6445 H – kuchár
  • 6488 H – pracovník v gastronómii
  • 6323 K – hotelová akadémia
  • 6403 L – podnikanie v remeslách a službách
  • 6355 M – služby v cestovnom ruchu
  • 6312 Q – Cestovný ruch a hotelierstvo