Banskobystrický kraj

 1. BANSKÁ BYSTRICA, Pod Bánošom 80 – Stredná odborná škola
 2. BANSKÁ BYSTRICA, Školská 5 – SOŠ hotelových služieb a obchodu
 3. BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kolpašská 10 – Súkromná hotelová akadémia
 4. BREZNO, Laskomerského 4 – SOŠ techniky a služieb
 5. BREZNO, Malinovského 1 – Hotelová akadémia
 6. LUČENEC, Zvolenská cesta 83 – SOŠ hotelových služieb a dopravy
 7. REVÚCA, Železničná 2 – Súkromná SOŠ
 8. RIMAVSKÁ SOBOTA, L. Novomeského 2070 – Súkromná SOŠ
 9. TISOVEC, Jesenského 903 – SOŠ obchodu a služieb
 10. MODRÝ KAMEŇ, Jarmočná 1 – Spojená škola
 11. OČOVÁ, Partizánska 8 – Súkromná SOŠ
 12. ZVOLEN, Jabloňová 1351 – Stredná odborná škola
 13. NOVÁ BAŇA, Osvety 17 – SOŠ obchodu a služieb
 14. KREMNICA, Kutnohorská 20 – SOŠ pre sluchovo postihnutých
 15. ŽIAR NAD HRONOM, Jilemnického 1282 – SOŠ obchodu a služieb

Bratislavský kraj

 1. BRATISLAVA, Bieloruská 1 – Súkromná SOŠ
 2. BRATISLAVA, Dúbravská cesta 1 – Spojená škola internátna
 3. BRATISLAVA, Farského 9 – Stredná odborná škola
 4. BRATISLAVA, Na pántoch 9 – SOŠ hotelových služieb a obchodu
 5. BRATISLAVA, Mikovíniho 1 – Hotelová akadémia
 6. BRATISLAVA, Pionierska 15 – Súkromná SOŠ HOST
 7. IVANKA PRI DUNAJI, ul.SNP 30 – Obchodná akadémia
 8. PEZINOK, Myslenická 1 – SOŠ podnikania a služieb

Košický kraj

 1. DOBŠINÁ, Zimná 96 – Spojená škola
 2. KOŠICE, Bocatiova 1 – Stredná odborná škola Ján Bocatia
 3. KOŠICE, Južná Trieda 10 – Hotelová akadémia
 4. KOŠICE, Kukučínova 23 – SOŠ poľnohospodrástva a služieb
 5. KOŠICE, Kukučinova 23 – Súkromná SOŠ PAMIKO
 6. KOŠICE, Polárna 1 – Obchodná akadémia
 7. KOŠICE, Postupimská 37 – Súkromná SOŠ ekonomicko-technická
 8. KROMPACHY,  Maurerova 55 – Súkromná spojená škola SOŠ
 9. MICHALOVCE, Komenského 1 – Súkromná Hotelová akadémia – Dufincova
 10. MICHALOVCE, Školská 4 – SOŠ obchodu a služieb
 11. MICHALOVCE, Tehliarska 1 – SOŠ sv. Cyrila a Metoda
 12. PRAKOVCE, Prakovce 282 – Stredná odborná škola
 13. PRIBENÍK, J. Majlátha 2 – SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb
 14. ROŽŇAVA, J.A. Komenského 5 – Spojená škola SOŠ
 15. ROŽŇAVA, Rožňavská Baňa 211 – SOŠ obchodu a služieb
 16. SEČOVCE, Kollárova 17 – Spojená škola
 17. SOBRANCE, Námestie slobody 12 – Stredná odborná škola
 18. SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Radničné námestie 1 – Hotelová akadémia
 19. TREBIŠOV, Komenského 10 – SOŠ služieb a priemyslu
 20. VEĽKÉ KAPUŠANY, Janka Kráľa 25 – SOŠ techniky a služieb

Nitriansky kraj

 1. BÁTOROVE KOSIHY, Hlavné námestie 35 – Súkromná SOŠ obchodu a služieb
 2. KOMÁRNO, Budovateľská 32 – Stredná odborná škola
 3. KOMÁRNO, Slovenská 52 – Súkromná SOŠ s VJM
 4. KRAVANY NAD DUNAJOM, Dunajský rad 138 – SOŠ obchodu, služieb a rozvoja
 5. LEVICE, Sv. Michala 36 – Stredná odborná škola
 6. NITRA, Akademická 4 – Súkromná Stredná odborná škola ANIMUS
 7. NITRA, Levická 40 – SOŠ gastronómie a cestovného ruchu
 8. NITRA, Slančíkovej 2 – Spojená škola
 9. NOVÉ ZÁMKY, Jesenského 1 – SOŠ dopravy a služieb
 10. NOVÉ ZÁMKY, Zdravotnícka 3 – SOŠ hotelových služieb a obchodu
 11. ŠAHY, SNP 41 – SOŠ techniky a služieb
 12. ŠAĽA, Štúrova 74 – SOŠ chovu koní – Lóteny
 13. ŠTÚROVO, Sv. Štefana 36 – Súkromná spojená škola
 14. ŠURANY, Hviezdoslavova 55 – SOŠ gastronómie a služieb
 15. TOPOLČANY, T. Vansovej 2 – SOŠ obchodu a služieb
 16. TOPOLČANY, Tovarnícka 1609 – SOŠ techniky a služieb
 17. ZLATÉ MORAVCE, SNP 5 – SOŠ obchodu a služieb

Prešovský kraj

 1. BARDEJOV, Hviezdoslavova 11 – Súkromná Stredná odborná škola
 2. BARDEJOV, Pod Vinbargom 3 – SOŠ ekonomiky, hotelier
 3. GIRALTOVCE, Dukelská 33 – Súkromná stredná odborná škola
 4. HUMENNÉ, Mierová 79 – SOŠ obchodu a služieb
 5. HUMENNÉ, Štefánikova 28 – Hotelová akadémia
 6. KEŽMAROK, Biela voda 2 – Súkromná spojená škola
 7. KEŽMAROK, Garbiarska 1 – Stredná odborná škola
 8. KEŽMAROK, Kušnierska 2 – Stredná odborná škola
 9. KEŽMAROK, MUDr. Alexandra 29 – Hotelová akadémia Otta Brucknera
 10. PODOLÍNEC, Kláštorná 2 – Stredná odborná škola
 11. POPRAD, Murgašova 94 – Obchodná akadémia
 12. POPRAD, Ulica SNP 1253 – Súkromná Stredná odborná škola
 13. PREŠOV, Baštová 32 – Hotelová akadémia
 14. PREŠOV, Pod Kalváriou 36 – Stredná odborná škola hotelierstva
 15. PREŠOV, Sídlisko duklianskych hrdinov 3 – SOŠ gastronómie a služieb
 16. SABINOV, SNP 16 – Spojená škola
 17. SNINA, Sládkovičova 119 – Stredná odborná škola
 18. STARÁ ĽUBOVŇA, Jarmočná 108 – Spojená škola
 19. STROPKOV, Hviezdoslavova 44 – Stredná odborná škola
 20. SVIDNÍK, Bardejovská 18 – Stredná odborná škola
 21. SVIDNÍK, Centrálna 464 – Spojená škola, Obchodná akadémia
 22. VRANOV NAD TOPĽOU, A. Dubčeka 2 – Stredná odborná škola
 23. VYSOKÉ TATRY, Horný Smokovec 26 – Stredná odborná škola hotelová

Trenčiansky kraj

 1. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, Partizánska cesta 76 – Stredná odborná škola
 2. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, Piešťanská 80 – SOŠ obchodu a služieb
 3. PARTIZÁNSKE, Námestie SNP 5 – SOŠ Jána Antonína Baťu
 4. POVAŽSKÁ BYSTRICA, M.R.Štefánika 26 – Súkromná hotelová akadémia
 5. PRIEVIDZA, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 – SOŠ obchodu a služieb
 6. PÚCHOV, Ulica 1. mája 1264 – SOŠ obchodu a služieb
 7. TRENČÍN, Jilemnického 24 – SOŠ obchodu a služieb

Trnavský kraj

 1. DUNAJSKÁ STREDA, Komenského ulica 1 – Súkromná SOŠ ADVENTIM
 2. DUNAJSKÁ STREDA, Nám. sv. Štefana 3 – Súkromná SOŠ rozvoja vidieka s VJM
 3. DUNAJSKÁ STREDA, Neratoviské nám. 16 – Súkromná stredná odborná škola s VJM
 4. GALANTA, Z. Kodálya 765 – SOŠ obchodu a služieb
 5. HOLÍČ, Nám. sv. Martina 5 – SOŠ dopravy a služieb
 6. MOSTOVÁ, Mostová 53 – Súkromná stredná odborná škola
 7. PIEŠŤANY, Mojmírova 28 – SOŠ obchodu a služieb
 8. PIEŠŤANY, Stromová 34 – Hotelová akadémia
 9. RAKOVICE, Rakovice 25 – SOŠ regionálneho rozvoja
 10. SENICA, V. Paulínyho Tótha – SOŠ podnikania a remesiel
 11. SKALICA, Mallého 2 – Súkromná SOŠ VIA HUMANA
 12. ŠAMORÍN, Vinohradská 48 – Súkromná Hotelová akadémia s.d. Jednota
 13. TRNAVA, Ferka Urbánka 19 – Súkromná SOŠ Gos-Sk
 14. TRNAVA, Lomonosova 7 – SOŠ obchodu a služieb

Žilinský kraj

 1. ČADCA, Ul. 17.novembra 2579 – SOŠ obchodu a služieb
 2. DOLNÝ KUBÍN, Pelhřimovská 10 – Stredná odborná škola
 3. DOLNÝ KUBÍN, SNP 14 – Súkromná Stredná odborná škola
 4. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Československej brigády 1804 – Hotelová akadémia
 5. MARTIN, Stavbárska 11 – SOŠ obchodu a služieb
 6. NÁMESTOVO, Hattalova 33 – Stredná odborná škola
 7. NÁMESTOVO, Slanická osada 2178 – Spojená škola
 8. RUŽOMBEROK, Scotta Viatora 8 – Združená SOŠ obchodu
 9. ŽILINA, Hlavná 2 – Súkromná SOŠ Pro scholaris
 10. ŽILINA, Hlinská 31 – Hotelová akadémia
 11. ŽILINA, Predmestská 82 – SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 12. ŽILINA, Závodská cesta 2961 – Súkromná SOŠ spoločného stravovania